Servicekosten

Met ingang van 2019 voeren we de servicekosten voor elektra in gemeenschappelijke ruimten in. Voor al onze huurders die tijdens het invoeren van deze servicekosten een huurcontact hebben met Nijestee geldt een bijzondere regeling. Voor deze huurders zorgen wij ervoor dat zij door het invoeren van deze verandering maandelijks niet meer gaan betalen.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het invoeren van de servicekosten voor elektra in gemeenschappelijke ruimten. Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via (050) 853 35 33 of info@nijestee.nl.

Verandert mijn huurtoeslag door de invoering van de servicekosten voor elektra voor gemeenschappelijke ruimten?

Nee, uw huurtoeslag verandert niet. De huur waarop de huurtoeslag wordt berekend, blijft gelijk.
Het bedrag dat u maandelijks betaalt aan Nijestee blijft gelijk.

Heb ik na deze wijziging nog recht op huurtoeslag?

Ontvangt u op dit moment huurtoeslag? Dan verandert er niets.

Moet ik deze wijziging zelf doorgeven aan de Belastingdienst?

Nee, dat hoeft u niet te doen, want de toeslaghuur blijft gelijk.

Ga ik meer betalen door het invoeren van de servicekosten voor elektra van gemeenschappelijke ruimten?

Nee, u gaat niet meer betalen. De huuropbouw verandert, het bedrag dat u betaalt verandert niet.

Wat zijn servicekosten voor de elektra in gemeenschappelijke ruimten?

Dit zijn kosten voor voorzieningen die bij uw woongebouw horen. Bijvoorbeeld de verlichting van de portiek, de intercom, verlichting van een brandgang, de lift en elektrische deuren. Nijestee krijgt elk jaar een rekening voor de kosten van het elektriciteitsverbruik van gemeenschappelijke voorzieningen. Hier betaalt u via de servicekosten aan mee.

Welke voorzieningen vallen onder de servicekosten voor elektra in gemeenschappelijke ruimten?

De meest voorkomende voorzieningen zijn:

 • Portiekverlichting
 • Galerijverlichting
 • Intercom
 • Schuurverlichting
 • Brandgangverlichting
 • Dakventilatie
 • Lift
 • Buitenverlichting
 • Hydrofoor
 • Vuilwaterpomp
 • Containerruimteverlichting
 • Elektrische deuren
 • Camera installaties
 • Elektrische hekken

Welk bedrag betaal ik zelf aan elektra gemeenschappelijke ruimten?

Als u graag wilt weten welk bedrag voor u berekend is, dan kunt u daarvoor contact met ons opnemen. Dit kan door te bellen met (050) 853 35 33 of door een e-mail te sturen naar info@nijestee.nl.

Waarom brengt Nijestee de kosten voor de elektra voor gemeenschappelijke ruimten vanaf 1 januari 2019 apart in rekening?

De afgelopen jaren zijn de kosten voor de elektra van gemeenschappelijke ruimten niet apart vermeld op de huurspecificatie. Deze kosten werden betaald uit de huurinkomsten en vielen daardoor onder onze 'algemene kosten'.
Als gevolg van veranderingen in de wet brengen we deze kosten weer apart bij onze huurders in rekening. Daardoor vallen deze kosten vanaf 1 januari 2019 onder de 'elektriciteitskosten'. Op deze manier kunnen we optimaal blijven investeren in het energiezuiniger maken van woningen en het bouwen van nieuwe woningen.

Per wanneer worden de servicekosten voor elektra in gemeenschappelijke ruimten ingevoerd?

Vanaf 1 januari 2019.

Hoe berekent Nijestee het bedrag voor de elektra in gemeenschappelijke ruimten?

Stap 1: per woongebouw bekijken we welke gemeenschappelijke voorzieningen er zijn die elektriciteit gebruiken.
Stap 2: dan bekijken we welke huurders er van deze voorzieningen gebruik (kunnen) maken. Zo zorgen we ervoor dat huurders meebetalen aan voorzieningen waarvan ze gebruik (kunnen) maken.
Stap 3: per woongebouw ontvangen wij een rekening van de energieleverancier. Deze verdelen we over de woningen, bedrijfsruimten, bergingen en parkeerplaatsen in dat woongebouw.

Is het bedrag voor de elektra in gemeenschappelijke ruimten een vast bedrag of wijzigt dit bedrag elk jaar?

Het bedrag dat we voor de elektra in gemeenschappelijke ruimten in rekening brengen, stellen we vast op basis van de werkelijke kosten. Als de kosten veranderen dan passen we ook het bedrag aan. We werken er aan om deze kosten zo laag mogelijk te houden voor huurders. Wilt u weten hoe we dit doen? Zie het antwoord op de vraag "Wat doet Nijestee om deze kosten voor u zo laag mogelijk te houden?"

Mag Nijestee de kosten voor elektra voor gemeenschappelijke ruimten doorberekenen aan huurders?

Ja dat mag. Er is wettelijk geregeld dat een verhuurder de elektra voor gemeenschappelijke ruimten mag doorberekenen aan huurders via de servicekosten. Hoe dit in de wet staat, kunt u hier lezen.

Wat doet Nijestee om de kosten voor elektra in gemeenschappelijke ruimten zo laag mogelijk te houden?

 • We onderhandelen over de inkoopprijs van energie. Hierdoor kunnen we energie tegen een zo laag mogelijk tarief inkopen.
 • We vervangen oude verlichting voor ledverlichting. Dit doen we jaarlijks bij meerdere woongebouwen.
 • Bij renovaties en nieuwbouw passen we energiezuinige voorzieningen toe. Bijvoorbeeld ledverlichting of energiezuinige liftinstallaties.
 • Daar waar mogelijk sluiten we zonnepanelen aan op de meter voor de gemeenschappelijke elektra.

Ik woon op de begane grond. Moet ik ook betalen voor het energieverbruik van de lift?

Ja. Alle woningen die zich binnen een portiek of gebouw bevinden waarin een lift aanwezig is, betalen mee aan de elektriciteit die de lift verbruikt.

Als in de toekomst de kosten voor de elektriciteit voor gemeenschappelijke ruimten veranderen, past Nijestee dan óók de kale huur weer aan?

Nee. Als de kosten in de toekomst veranderen, dan passen we alleen het bedrag van de servicekosten aan. De kale huur passen we alleen aan bij het invoeren van deze servicekosten.
 

Hoe wordt het bedrag voor de elektra in gemeenschappelijke ruimten bepaald voor woningen die onderdeel zijn van een Vereniging van Eigenaren (VvE)?

VvE's nemen kosten voor elektra voor gemeenschappelijke ruimten op in hun begroting. Om de bijdrage voor onze huurders te bepalen, delen we jaarlijks het bedrag uit de begroting door het aantal woningen binnen een VvE.
 

Is het toegestaan om persoonlijke apparatuur aan te sluiten op stopcontacten / wandcontactdozen die zich in de gemeenschappelijke ruimtes bevinden?

Elektriciteit in gemeenschappelijke ruimten is bedoeld voor gemeenschappelijke voorzieningen. Het kan zijn dat de verlichting in uw berging of een stopcontact / wandcontactdoos in uw berging of een gemeenschappelijke ruimte ook aangesloten is op de gemeenschappelijk elektra. Het is niet de bedoeling dat u apparaten voor uw eigen gebruik aansluit op de gemeenschappelijke elektriciteit. Voorzieningen waarvan u alleen gebruik maakt, dient u aan te sluiten op de elektriciteit binnen uw woning. Ook dient u de verlichting die zich eventueel in uw berging of garagebox bevindt, uit te doen als u die ruimte verlaat. Als het voor u niet mogelijk is om apparaten waarvan u gebruikmaakt in uw woning aan te sluiten, dan dient u hierover met Nijestee te overleggen.
 

Ik betaal zelf al voor elektra aan een energieleverancier, betaal ik nu dubbel?

 Nee. De elektra in uw woning betaalt u aan uw eigen energieleverancier. De elektra in gemeenschappelijke ruimten betaalt u via deze servicekosten.

 

Kan Nijestee mij een voorbeeldberekening laten zien wat er verandert en wat hetzelfde blijft?

Hieronder (in het antwoord op de volgende vraag) ziet u links een voorbeeld huurspecificatie van voor de invoering van de servicekosten voor gemeenschappelijke ruimten. Rechts ziet u een voorbeeld huurspecificatie van hoe deze eruit ziet na de invoering van de servicekosten voor gemeenschappelijke ruimten.

Voorbeeld van een oude en nieuwe huurspecificatie

U ziet dat 'elektra gemeenschappelijke ruimten' (rood) in 2019 is toegevoegd en dat de 'basis netto huur' (geel) na de invoering is verlaagd met het bedrag dat bij 'elektra gemeenschappelijke ruimten' staat. De 'bruto huurprijs' (blauw) blijft zodoende gelijk.