Warmtewet

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. Wat betekent de Warmtewet voor mij? En wie bepaalt het tarief dat ik moet betalen?

Voor wie is de Warmtewet bedoeld?

Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. De Warmtewet is bedoeld om kleinverbruikers van warmte tegen te hoge tarieven van leveranciers te beschermen. Dit gebeurt door de prijzen te reguleren. Kleinverbruikers mogen niet meer voor hun warmte betalen dan iemand die zijn huis met een individuele cv-ketel verwarmt. De wet regelt de tarieven voor stadsverwarmingsnetten, blokverwarmingsinstallaties en warmte-koudeopslag systemen. Koud water en het koelen van een woning valt nadrukkelijk niet onder de wet.

Wat betekent de Warmtewet voor mij?

U krijgt bescherming van de overheid, zodat u zeker bent van warmtelevering, niet te veel betaalt en een goede service krijgt. Als huurder kunt u daarom niet zelf uw leverancier kiezen en bijvoorbeeld geen gebruikmaken van de verschillende aanbiedingen en kortingen. Uw leverancier is Nijestee.

Wat regelt de Warmtewet?

Per 1 januari 2014 is op basis van de Warmtewet het volgende wettelijk geregeld:

  1. Landelijke maximumtarieven voor warmte, vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Nijestee mag niet méér rekenen dan die tarieven.
  2. Uw recht op compensatie bij een langdurige storing.
  3. De inhoud van de overeenkomst met betrekking tot warmtelevering tussen u en Nijestee.
  4. Uw rechten en plichten bij het meten van uw warmteverbruik.
  5. Wanneer u een klacht heeft over Nijestee als energieleverancier, kunt u terecht bij de huurcommissie.

Waarom moet ik bij het tekenen van de huurovereenkomst ook een leveringsovereenkomst en algemene leveringsvoorwaarden tekenen?

Met de komst van deze nieuwe wet wordt Nijestee gezien als warmteleverancier. Hierbij hoort een leveringsovereenkomst en algemene leveringsvoorwaarden. De Warmtewet eist een duidelijke en volledige omschrijving van de te leveren goederen en diensten en de overeengekomen kwaliteitsniveaus daarvan. Die dienen in ieder geval betrekking te hebben op de minimum en maximum temperatuur van de te leveren warmte en de prijzen en voorwaarden waaronder deze goederen en diensten worden geleverd.  

Wie bepaalt het tarief dat ik moet betalen?

Nijestee bepaalt het tarief. Dit tarief mag echter niet hoger zijn dan de maximumprijs die door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) is vastgelegd. De maximumprijs is gebaseerd op een gemiddelde consument die gas gebruikt op basis van een individuele verwarmingsketel. U betaalt dus niet meer voor warmte dan wanneer u gas zou verbruiken.

Wat zijn de maximale tarieven die de ACM voor 2019 heeft vastgesteld?

Voor 2019 heeft de ACM het tarief vastgesteld. De maximumprijs voor de levering van warmte bestaat uit een vast bedrag van € 318,95 met daar bovenop € 28,47 per verbruikte GigaJoule. Deze maximumprijs geldt voor het hele jaar en kan niet tussentijds verhoogd worden. Het tarief dat wij aan u doorberekenen mag niet hoger zijn dan het tarief dat vastgesteld is door de ACM. Kijk voor meer informatie over de tarieven op: www.acm.nl/nl/warmtetarieven.

Welke tarieven hanteert Nijestee?

Voor de afrekening van 2019 hanteert Nijestee tarieven die onder het maximale tarief liggen dat door de ACM is vastgesteld.

Wat zijn mijn rechten bij een storing?

U krijgt een vergoeding voor een storing als deze langer heeft geduurd dan vier uur en de temperatuur lager was dan 15 graden. Is de storing korter dan 4 uur, dan krijgt u geen vergoeding.
 

Wanneer wordt er geen vergoeding bij storing uitgekeerd?

Er zijn een aantal redenen wanneer er geen vergoeding wordt uitgekeerd. Deze staan vermeld in de algemene leveringsvoorwaarden. Als er werkzaamheden zijn gepland en aangekondigd dan is een vergoeding bijvoorbeeld niet mogelijk.

Verder nog vragen?

Voor meer informatie kunt u de website van Consuwijzer raadplegen. Heeft u verder nog vragen? Dan kunt u ons e-mailen via info@nijestee.nl of telefonisch contact met ons opnemen via (050) 853 35 33.