Warmtewet

Vanaf 1 juli 2019 is de Warmtewet niet meer van toepassing op warmteleveranciers die ook verhuurder (woningcorporatie) zijn. Graag informeren wij u over de aanpassing van de wet.

Wat is de Warmtewet?

Het doel van de Warmtewet is het beschermen van consumenten tegen hoge prijzen van de leverancier van collectieve warmte, zoals bijvoorbeeld blok- of stadsverwarming. Door de invoering van de wet in 2014 werden verhuurders met collectieve verwarmingsinstallaties ineens ook leverancier van warmte. Ze werden verplicht met hun huurders een warmteleveringsovereenkomst te sluiten.

Waarom vervalt de Warmtewet nu voor woningcorporaties?

De wet hield geen rekening met het huurrecht en zorgde voor administratieve rompslomp en onduidelijkheid. De woningcorporaties hebben zich er voor ingezet dat de Warmtewet niet meer van toepassing is op woningcorporaties die ook warmte leveren, zoals bij woningcomplexen met stads- of blokverwarming. In de herziene Warmtewet maakt de levering van warmte weer deel uit van de huurovereenkomst. Vanaf 1 juli 2019 is de Warmtewet voor huurders van woningcorporaties niet meer van toepassing.

Wat zijn de gevolgen voor de bewoners van Nijestee?

De Warmtewet is herzien en de huidige leveringsovereenkomsten vervallen per 1 juli aanstaande. Met de invoering van de Warmtewet is de woning voorzien van individuele meters en dit houden we in stand. Vanaf 1 juli 2019 brengen wij de kosten voor warmte in rekening via de servicekosten. Er zijn geen negatieve gevolgen voor de woonlasten van deze huurders door deze wijziging. Het voorschot wordt niet aangepast.

Voor welke bewoners vervalt de Warmtewet?

Deze wijziging geldt voor huurders die zijn aangesloten op een collectieve verwarmingsinstallatie. Deze installaties zijn onder andere te vinden in de wijken Kostverloren en Selwerd. Ook zijn complexen in onder andere de Antillenstraat, het Damsterdiep en de dr. C. Hofstede de Grootkade aangesloten op een collectieve verwarmingsinstallatie.

Voor welke bewoners vervalt de Warmtewet niet?

In bepaalde complexen van Nijestee wordt warmte afgerekend via een externe energieleverancier. Voorbeelden hiervan zijn de Vrydemalaan waar Warmtestad de warmte levert en de Goudlaan waar Ennatuurlijk de warmte levert. Deze energieleveranciers vallen onder de Warmtewet. Hiervoor geldt het vervallen van de Warmtewet dus niet.

Verandert er ook iets in mijn voorschot of afrekening?

Nee. Het voorschot zal hetzelfde blijven en op dezelfde manieren worden geïnd. Verder ontvangt u nog steeds uiterlijk 6 maanden na afloop van het stookseizoen een afrekening. In de meeste gevallen worden deze afrekeningen opgemaakt door Techem of Ista. Dit zal ook niet veranderen.