De huur

De huur bestaat uit een aantal bedragen. Deze bedragen opgeteld, vormen de brutohuur. Dit is het bedrag dat maandelijks van uw rekening wordt afgeschreven. Ieder jaar wordt op 1 juli de huur aangepast. U ontvangt hierover op tijd bericht van Nijestee.

Samenstelling van de huur

De brutohuur bestaat uit de nettohuur en de bijkomende kosten. De nettohuur is de kale huur die u betaalt voor het gebruik van de ruimte. Daarnaast betaalt u bijkomende kosten voor bepaalde producten en diensten die Nijestee levert. Niet alle bewoners maken gebruik van dezelfde producten en diensten. In het huurcontract vindt u een overzicht van de producten en diensten waar u voor betaalt.

Jaarlijkse huuraanpassing

De kosten die Nijestee maakt om haar bezit goed te beheren, stijgen jaarlijks. Om die reden wordt de huur jaarlijks aangepast. Ieder jaar betaalt u per 1 juli de nieuwe huurprijs. Maakt u zelf de huur naar Nijestee over? Vergeet dan niet deze wijziging door te geven aan de bank.

Op de achterzijde van de brief met de jaarlijkse huuraanpassing wordt de kwaliteit van de woning in punten uitgedrukt. Bij het aantal punten hoort een maximale huurprijs die Nijestee voor de woning mag vragen.

Als u het niet eens bent met de huuraanpassing, dan kunt u hier tot 1 juli van het lopende jaar bezwaar tegen maken bij de Huurcommissie. Voordat u bezwaar indient, vragen wij u contact met Nijestee op te nemen. Overleg leidt vaak al tot een goede oplossing. Leest u ook eens de meest gestelde vragen over de jaarlijkse huuraanpassing.

Verwarmingskosten

Wanneer u in een woning met blokverwarming woont, betaalt u naast de huur een voorschot voor gas en, in sommige gevallen, elektra. Ieder jaar ontvangt u een afrekening. Hierop kunt u zien of u geld terugkrijgt of moet bijbetalen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Nijestee.

Bewoners van Aquamarijnstraat, Hofstede de Grootkade, Kleine Beer, Planetenlaan (huisnummers 2 - 216) en bewoners in Selwerd krijgen rechtstreeks een afrekening. Zij betalen het voorschot ook direct aan Techem of Ista en kunnen daar terecht voor vragen over de afrekening en het voorschot.

Huurspecificatie

Een huurspecificatie wordt meegestuurd met de jaarlijkse huuraanpassing. U kunt deze nodig hebben voor de aanvraag van huurtoeslag of kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Huurt u een woning van Nijestee en bent u uw specificatie kwijt? Dan kunt u hier een nieuwe huurspecificatie aanvragen.

Huurspecificatie aanvragen
  • ?