De huur

De huur bestaat uit een aantal bedragen. Deze bedragen opgeteld, vormen de brutohuur. Dit is het bedrag dat maandelijks van uw rekening wordt afgeschreven. Ieder jaar wordt op 1 juli de huur aangepast. U ontvangt hierover op tijd bericht van Nijestee.

Samenstelling van de huur

De brutohuur bestaat uit de nettohuur en de servicekosten. De nettohuur is de kale huur die u betaalt voor het gebruik van de ruimte. Daarnaast betaalt u servicekosten voor bepaalde producten en diensten die Nijestee levert. Niet alle bewoners maken gebruik van dezelfde producten en diensten. In het huurcontract vindt u een overzicht van de producten en diensten waar u voor betaalt.

Jaarlijkse huuraanpassing

De kosten die Nijestee maakt om haar bezit goed te beheren, stijgen jaarlijks. Om die reden wordt de huur jaarlijks aangepast. Ieder jaar betaalt u per 1 juli de nieuwe huurprijs. Maakt u zelf de huur naar Nijestee over? Vergeet dan niet deze wijziging door te geven aan de bank.

Als u het niet eens bent met de huuraanpassing, dan kunt u hier tot 1 juli van het lopende jaar bezwaar tegen maken bij de Huurcommissie. Voordat u bezwaar indient, vragen wij u contact met Nijestee op te nemen. Overleg leidt vaak al tot een goede oplossing. Leest u ook eens de meest gestelde vragen over de jaarlijkse huuraanpassing.

Verwarmingskosten

Wanneer u in een woning met blokverwarming woont, betaalt u naast de huur een voorschot voor gas en, in sommige gevallen, elektra. Ieder jaar ontvangt u een afrekening. Hierop kunt u zien of u geld terugkrijgt of moet bijbetalen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Nijestee.

Betaalt u het voorschot voor verwarming niet aan Nijestee maar rechtstreeks aan Techem, Ista, Warmtestad of Ennatuurlijk dan kunt u voor uw vragen over het voorschot en de afrekening bij hen terecht.

Servicefonds

Wanneer u bij Nijestee huurt, wordt u automatisch lid van het servicefonds. Hieronder vallen de glas- en de onderhoudsservice. U betaalt voor dit fonds een vaste maandelijkse bijdrage. De kosten hiervan zijn bij de maandelijkse huur inbegrepen.  

Huurspecificatie

Een huurspecificatie wordt meegestuurd met de jaarlijkse huuraanpassing. U kunt deze nodig hebben voor de aanvraag van huurtoeslag of kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Huurt u een woning van Nijestee en bent u uw specificatie kwijt? Dan kunt u hier een nieuwe huurspecificatie aanvragen.

Huurspecificatie aanvragen
  • ?