Medehuurder bij- of uitschrijven

De huurder(s) op het huurcontract is (zijn) verantwoordelijk voor de huurbetalingen en het goed bewonen van de woning. Als u iemand laat bijschrijven op het huurcontract dan krijgt diegene dezelfde rechten en plichten.

Medehuurder bijschrijven

Gaat u samenwonen en wilt u de medehuurder laten bijschrijven op het huurcontract? Zorg ervoor dat uw partner bij de gemeente wordt ingeschreven op het adres. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het bijschrijven van een medehuurder:

  • De woning is geschikt voor meerdere personen
  • De voorgestelde medehuurder woont ten minste twee jaar samen met u in de woning
  • De voorgestelde medehuurder voert samen met u een duurzame gemeenschappelijke huishouding
  • Er mag geen overlast hebben plaatsgevonden
  • Er is sprake van goed huurbetalingsgedrag
  • In de aanvraag maakt u duidelijk dat u de intentie heeft om ook in de toekomst een gezamenlijke huishouding te blijven voeren. Dit kunt u aantonen door bijvoorbeeld een samenlevingscontract of een trouwboekje te overhandigen. Bij uw aanvraag moet u twee uittreksels (van uzelf en van de medehuurder) van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)  of van u beide een uitdraai/print screen via DigiD van uw registratie in de Basisregistratie Personen (BRP) (kosteloos) meesturen waaruit blijkt hoe lang huurder en voorgestelde medehuurder zijn ingeschreven op het betreffende adres. U krijgt binnen 10 werkdagen een reactie op het verzoek.

Een medehuurder heeft na bijschrijving op het huurcontract dezelfde rechten en plichten als de eerste bewoner. Er wordt geen onderscheid gemaakt in mede- en hoofdhuurder. 

Kind bijschrijven

Bij een ouder-kindrelatie is er geen sprake van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Om die reden kan een kind geen medehuurder worden. Een kind mag natuurlijk wel bij de ouder inwonen, maar wordt door Nijestee niet officieel als huurder erkend. De ouder blijft als enige verantwoordelijk voor de huurbetalingen en het goed bewonen van de woning. Een kind heeft geen rechten ten aanzien van de woning.

Mijn medehuurder vertrekt

Staat het huurcontract op beide namen, dan moet de persoon die vertrekt een verklaring ondertekenen. Het huurcontract komt dan automatisch op uw naam te staan. Voor de vertrekkende huurder geldt de normale opzegtermijn van een maand.

U kunt dit regelen door het formulier hiernaast te downloaden en te printen. Het ondertekende formulier kunt u:

  • scannen en mailen naar info@nijestee.nl
  • afgeven in onze Woonkamer aan het Damsterplein 1
  • óf opsturen naar: Nijestee, Postbus 447, 9700 AK Groningen

U kunt de wijziging niet online aan ons doorgeven, omdat we een handtekening nodig hebben.