BewonersAdviesGroep

Een BewonersAdviesGroep (BAG) bestaat uit bewoners en/of andere relaties van Nijestee. Deze groep geeft advies over een bepaald onderwerp of thema dat betrekking heeft op onze dienstverlening. Als de groep de opdracht heeft afgerond, wordt de groep weer opgeheven. Een BAG is een snelle en gemakkelijke manier om bewoners te betrekken bij dat wat Nijestee doet.

Waarom organiseert Nijestee BAG’s?

Bewoners weten het best hoe ons beleid in de praktijk uitpakt. Daarom willen we onze klant waar dat kan betrekken bij de keuzes die we maken. U kunt alle uitgebrachte adviezen nalezen op onze website. 

Wilt u meepraten?
Als u in de toekomst eens mee wilt praten over thema’s als bijvoorbeeld onderhoud, financiën, nieuwbouw, zorg of leefbaarheid geef dan hieronder uw gegevens aan ons door. Ook kunt u zelf een onderwerp aandragen. We zijn benieuwd waar u over wilt meedenken! Huurder Marloes de Bie heeft ervaring met de BAG doorstroming.

Marloes de Bie deed mee aan een bewonersadviesgroep.
Marloes de Bie deed mee aan een bewonersadviesgroep.
Aanmelden voor een BewonersAdviesGroep
  • Mijn gegevens