Participatieraad

De Participatieraad geeft huurders van Nijestee een belangrijke stem. De Participatieraad is de opvolger van de (meeste) Huurdersverenigingen. Nijestee overlegde met hen over belangrijke beleidswijzigingen en zaken zoals de begroting, het jaarverslag en de jaarlijkse huuraanpassing. De Huurderverenigingen kenden echter steeds minder actieve leden en nieuwe bestuursleden waren lastig te vinden. Daarom startte Nijestee met een nieuw concept: de Participatieraad. Dit is samen met de oud-Huurderverenigingen en de Woonbond ontwikkeld. De Participatieraad is in december 2013 geïnstalleerd en bestaat uit 11 personen.

 

De Participatieraad haalt ook gevraagd en ongevraagd advies op bij bewoners. Dat kan gaan over onderwerpen die Nijestee zelf aandraagt, maar ook over elk ander onderwerp dat de Participatieraad voor huurders belangrijk vindt. Om dat advies 'op te halen' kan de raad gebruik maken van BewonersAdviesGroepen of van andere methodes. De Participatieraad helpt daarnaast mee met het werven en selecteren van de twee leden van de Raad van Commissarissen die op voordracht van de huurders benoemd worden.

De Participatieraad heeft een eigen website, www.participatieraad.nl, met informatie, nieuws en evenementen. Ook is er nog één huurdersvereniging actief in de wijk Kostverloren.

Jaarverslag 2017 Participatieraad

De Participatieraad van Nijestee heeft in maart een huurderscafé voor alle huurders van Nijestee georganiseerd en daar verteld wat zij in 2017 voor u als huurder hebben betekend en wat de plannen voor 2018 zijn.
Nu is er ook een jaarverslag 2017. In dit verslag kunt u lezen wat de Participatieraad vorig jaar voor de huurders van Nijestee heeft gedaan.

Download het jaarverslag hieronder.