Vergoedingen bij woningverbetering en verhuizing door wijkvernieuwing

Ieder jaar onderhouden en verbeteren we woningen. Ook vervangen we verouderde woningen door nieuwe. In een aantal gevallen heeft u recht op een vergoeding.

Vergoeding voor medewerking aan verbetering van uw woning

Ieder jaar kiezen we een aantal straten of woongebouwen die we in zijn geheel willen verbeteren en energiezuinig maken. Vaak zijn deze woningen aan onderhoud toe. Alle woningen moeten bijvoorbeeld eens in de zoveel jaar geschilderd worden en daken en installaties zijn op een gegeven moment toe aan vervanging. Dit soort werkzaamheden willen we zoveel mogelijk combineren. Zo kunnen we de overlast die het werk voor u met zich mee kan brengen zoveel mogelijk beperken.

Er is verschil tussen verbetering en onderhoud. Voor onderhoudswerkzaamheden kunt u geen vergoeding krijgen. U kunt wel een vergoeding krijgen als wij voorstellen om uw woning te verbeteren.
We hebben een Regeling voor medewerking aan woningverbetering vastgesteld waarin staat waar u recht op heeft.

Deze regeling geldt voor de huurders van Nijestee.

Op deze pagina vindt u een toelichting op de 'Regeling voor medewerking aan woningverbetering per straat of gebouw'.

Vergoeding bij verhuizing door wijkvernieuwing

In een aantal buurten willen we samen met de gemeente en de andere corporaties verouderde woningen vervangen door nieuwe energiezuinige woningen. Dit kan grote gevolgen hebben voor bewoners. Als wij plannen maken om uw woning af te breken, gaan we persoonlijk met u in gesprek. U heeft recht op een vergoeding om te verhuizen. Uw rechten staan in het Sociaal Plan Wijkvernieuwing.

Het Sociaal Plan Wijkvernieuwing geldt voor de huurders van Nijestee, De Huismeesters en Patrimonium.