Sociaal Plan Wijkvernieuwing 2019

Bij wijkvernieuwing wordt uw wijk aanzienlijk verbeterd. Oudere woningen worden gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw. Om wijkvernieuwing in goede banen te leiden is een Sociaal Plan opgesteld. De beleidsgroep Woonruimteverdeling, waarin alle stad-Groningse corporaties en de gemeente Groningen zijn vertegenwoordigd, heeft in 2019 aan dit Sociaal Plan gewerkt en het geactualiseerd. Het nieuwe Sociaal Plan geldt alleen voor de corporaties Nijestee, de Huismeesters en Patrimonium.

Download hieronder de nieuwste versie Sociaal Plan Wijkvernieuwing 2019.

Sociaal Plan Wijkvernieuwing 2019