Achterlaten

We vragen u de woning schoon en leeg achter te laten voor de nieuwe bewoner. U kunt met de nieuwe bewoner overleggen welke spullen overgenomen kunnen worden. Deze afspraken kunt u vastleggen op het overnameformulier en inleveren bij Nijstee.

Overnemen

Als de nieuwe huurder al bekend is, kunt u contact met elkaar opnemen om spullen over te nemen. Met een overnameformulier kunt u samen de afspraken vastleggen. Dit formulier levert u in bij Nijestee. Als de nieuwe huurder geen spullen van u wil overnemen moet u dit zelf opruimen. Uw oude huis levert u dan leeg aan ons op. Voor het verwijderen van grofvuil kunt u contact opnemen met de Milieudienst.

Achterlaten in de woning

We willen de woning die u achterlaat ook weer netjes aan de volgende huurder aanbieden.

De volgende zaken laat u achter voor de volgende bewoner:

  • sleutels van kasten en binnendeuren

  • vulsleutel

  • ontluchtingssleutel

  • huisvuilpas

  • de gebruiksaanwijzing van de centrale verwarming