Passend toewijzen

Sinds 1 januari 2016 gelden er nieuwe eisen voor woningtoewijzing. Met Passend Toewijzen wil de overheid voorkomen dat huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens in duurdere sociale huurwoningen terechtkomen en daardoor in de problemen komen met betalingen. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Dan heeft deze nieuwe wet mogelijk ook gevolgen voor u.

Inkomen onder de huurtoeslaggrens?

Heeft u mogelijk recht op huurtoeslag, dan kunt u niet meer op alle woningen reageren. In de woningadvertenties staan de inkomenseisen die voor de woning gelden. 

Inkomen boven de huurtoeslaggrens?

Is uw inkomen boven de huurtoeslaggrens, maar lager dan € 39.055,- dan kunt u reageren op het gehele aanbod van de corporaties.

In onderstaande afbeelding kunt u zien voor welke prijscategorie u een huis kunt zoeken. Dit hangt af van het type huishouden (met hoeveel personen u een huis zoekt) en de hoogte van het inkomen.

Hier vindt u het overzicht Passend toewijzen 2019.