Treslinglocatie (Oosterparkwijk)

Op de plek van het huidige wijkcentrum en wijkrestaurant Het Treslinghuis in de Oosterparkwijk komt een vensterschool met ernaast ongeveer vijftig nieuwe appartementen.

De verwachting is dat zowel de school als de appartementen in 2020 worden opgeleverd.

Samenwerking

Nijestee trekt in de voorbereidingen op de nieuwbouw samen op met Openbaar Onderwijs Groningen (O2G2). We onderzochten hoe de school en de naastgelegen appartementen ruimtelijk gezien een goede plek kunnen krijgen aan de Klaprooslaan. In de komende periode worden de plannen uitgewerkt en gepresenteerd aan de buurt en andere belanghebbenden.

Nijestee en Openbaar Onderwijs Groningen (O2G2) hebben gezamenlijk voor KAW Architecten gekozen om zowel de school als de appartementen te ontwerpen.