Woontoren De Helix (De Hoogte)

In het tweede kwartaal van 2018 is gestart met de bouw van de woontoren Bedumerweg in de wijk De Hoogte. In het gebouw zullen 222 woningen gerealiseerd worden.

Update bouwwerkzaamheden juni 2018

Het heien verloopt qua planning helaas niet zoals verwacht. De doelstelling van bouwbedrijf Geveke was om ca. 9 à 10 palen per dag aan te brengen. Bij een volle productie dag maken ze momenteel ca. 7 palen. Ook hebben ze wat tegenslag gehad met de bodemgesteldheid van de bouwput. Ze hebben een laag puingranulaat moeten aanbrengen in de bouwput waardoor ze 2 dagen niet hebben kunnen heien. De verwachting was ca. 20 – 25 werkdagen bezig te zijn met het heien, maar dit zal bijgesteld worden naar ca. 25 – 30 werkdagen.

Inmiddels zijn er ca. 70 st palen aangebracht. Onder het hoofdgebouw komen in totaal 146 palen; dit zijn palen van ca. 26,5 meter lang. Op dit moment maken ze 7 van deze palen per dag. Onder de fietsenstalling/torenkraan fundatie komen 52 st palen; dit zijn palen van ca. 11,5 meter. Hier verwachten ze ca. 10 palen per dag van te maken.

Doelstelling is om eind week 24 (2018) klaar te zijn met de heiwerkzaamheden. Na het heiwerk zal Geveke starten met het funderingswerk. Ze zullen eerst een keldervloer maken van ca. 1200mm, vervolgens zullen ze een balken raster maken en hierop 'sliders' aanbrengen. Deze sliders zorgen voor een aardbevingsbestendig gebouw. Na het stellen van de sliders gaan ze de 'boven' balken maken, hierna kan de begane grondvloer gelegd worden. Al met al zullen de funderingswerkzaamheden ca. 3 maanden in beslag nemen.

De woontoren wordt gebouwd naast de oprit van de Bedumerweg naar de noordelijke ringweg. Het gebouw is ontworpen door De Unie Architecten uit Groningen in de vorm van een achthoek. Er komen in het woongebouw 116 studio’s en 106 tweekamerappartementen. De toren krijgt 22 verdiepingen, wordt ca. 70 meter hoog en zal gebouwd worden door Geveke Bouw & Ontwikkeling te Eelde.

Als alles volgens planning verloopt, is de bouw begin 2020 gereed.

Omgeving

Onder een deel van het terrein komt een verdiepte fietsenstalling te liggen. Het dak van de fietsenstalling zal ingericht worden als groen park wat tevens dienst doet als buitenruimte voor de bewoners van de toren.

Impressie van de woontoren