Kan ik mijn woning onderverhuren als ik tijdelijk stage loop of in het buitenland zit?

Als je toestemming hebt van Nijestee kun je onder bepaalde voorwaarden je huis tijdelijk onderverhuren. Hiervoor kun je schriftelijk een verzoek indienen bij Nijestee.