Eeb'm Snakk'n

Geplaatst op: door

Laatst bijgewerkt op:26 april 2016

Vandaag is de uitkomst van de Aedes benchmark gepubliceerd: een vergelijking van corporaties in Nederland. Deze corporaties krijgen een score op huurdertevredenheid en op bedrijfslasten. A=goed, B=gemiddeld, C=minder goed.

Er hebben 319 corporaties meegedaan, met 97,5 procent van de sociale huurwoningen in NL. Van alle deelnemende corporaties hebben er 26 een score AA, dat zijn de Koplopers. Mag ik eeb’m snakk’n?

Nijestee behoort tot deze koplopers.

Op de nieuwe onderdelen beschikbaarheid en betaalbaarheid doen wij het iets beter resp. ietsje minder dan landelijk. Er is zeker ruimte voor verbetering. Maar toch. Vandaag even trots op ons.

Pieter Bregman

Pieter Bregman

Pieter Bregman is algemeen directeur / bestuurder van Nijestee. Sterk maatschappelijk betrokken volkshuisvester. Econoom, spreker, blogger, fietser.

  • Deel deze pagina: