Goede voornemens

Geplaatst op: door

Laatst bijgewerkt op: 7 maart 2019

Heeft u goede voornemens voor 2019? Ik wel. ‘Dry january’ bijvoorbeeld. Lekker fris. Nijestee heeft ook goede voornemens. Wij hebben een ‘strategiekaart’ met veertien doelstellingen. Het meeste loopt hier aardig. Sommige zaken verdienen écht aandacht, dus hebben we onze doelen ingekookt tot een focus op twee zaken: een toekomstbestendig woningaanbod en tevreden huurders. Hoe weet je of huurders tevreden zijn? Nou, door dat te vragen natuurlijk.
 

Hebben anderen ook goede voornemens voor u? Voor mij wel. Mijn vrouw heeft zich voorgenomen dat ik meer ga sporten.
Voor Nijestee en onze huurders hebben zelfs een helebóel anderen goede voornemens.

Vast onderdeel zijn natuurlijk de Autoriteit woningcorporaties en het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) die zich voorgenomen hebben dat wij aan de normen voldoen en ons aan hun –verschillende- regels houden. Ze gaan dat nu op elkaar afstemmen las ik in december. Da’s handig.
Het Rijk heeft zich voorgenomen heeft nóg meer geld uit de sector te trekken. Dat is nu 3,3 miljard per jaar en dat stijgt.

Groningen heeft net uitgestelde gemeenteraadsverkiezingen gehad en men is nu onder leiding van Groen Links bezig met een collegeprogramma. Daar komen vast goede voornemens voor ons uit. Ik verwacht: meer sociale huurwoningen bouwen, minder verkopen, betaalbaar huren en vooral vet verduurzamen.
Verder heeft de gemeente net, begin januari, de ‘woondeal’ met de Minister ondertekend. Meer en snellere nieuwbouw, meer jongerenhuisvesting en bij de wijkaanpak een schepje er bovenop.

Aedes heeft, ook al in december, met het kabinet afspraken gemaakt over de ‘startmotor’, onderdeel van het Klimaatakkoord waarover veel te doen is. Daarin staat dat de corporaties 100.000 woningen aardgasvrij gaan maken. Ik hoop dat Aedes alleen instemt als er spijkerharde garanties zijn over het geld. Maar dat terzijde.
Als voorlopige laatste goede voornemen voor ons wil ik noemen dat Aedes en de Woonbond een Sociaal Huurakkoord hebben gesloten. Daar ben ik overigens blij mee en het ziet er goed uit. Huurverhoging beperkt tot inflatie lijkt mij een terecht uitgangspunt. De mogelijkheid om lokaal andere afspraken te maken zeker ook. Hulde.

Nou, ik heb wel zin in het nieuwe jaar met al die goede voornemens! Meer en sneller sociale huurwoningen bouwen, sneller verduurzamen, van het gas af, meer wijkaanpak. Dat is goed! Maar dat kost veel geld! En dan: minder verkopen, minder huurstijging en meer belasting betalen. Dus er komt minder binnen. We hielden echt niet over hoor, als u dat dacht. Echt een uitdaging: hoe gaan we dat rijmen?

Misschien wel de belangrijkste vraag: wat vinden onze huurders en de tienduizenden woningzoekenden in Groningen hier eigenlijk van??

Dat gaan we vragen.     

Deze column is ook te lezen in de nieuwste editie van Woonbondtijdschrift Huurpeil. Nijestee-directeur Pieter Bregman is hierin vaste columnist.

Pieter Bregman

Pieter Bregman

Pieter Bregman is algemeen directeur / bestuurder van Nijestee. Sterk maatschappelijk betrokken volkshuisvester. Econoom, spreker, blogger, fietser.

  • Deel deze pagina: