Hoge huren en lange wachtlijsten

Geplaatst op: door

Laatst bijgewerkt op:13 april 2017

De huren zijn te hoog en de wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn te lang. Dat is geen noodlot, maar het gevolg van politieke keuzes. Dat kan anders! We moeten…:

  1. … ten eerste en vooral: méér betaalbare huurwoningen bouwen. Wij als corporaties moeten ons werk doen, de gemeente moet nú helpen met betaalbare grond.
  2. … de huren verlagen, betaalbaar gemaakt door afschaffing van de verhuurdersheffing.
  3. … de inkomenstoetsing voor sociale huurwoningen afschaffen, zodat de mensen keuze hebben en de doorstroming verbetert.
  4. … de hypotheekrenteaftrek versneld afschaffen zodat koopwoningen bereikbaarder worden, ook voor doorstromende huurders.

Een nieuw kabinet kan de problemen dus eigenlijk eenvoudig helpen aanpakken.  Nog goed voor de schatkist ook! Of zou het nieuwe kabinet het ‘woon’-beleid van het oude voort durven zetten? Woonbeleid, mijn neus. Was alleen leuk voor de portemonnee van eigen woning bezitters en het rendement van commerciële onroerend goed bazen.  Dat kan, dat móét anders! Vindt u niet?

Pieter Bregman

Pieter Bregman

Pieter Bregman is algemeen directeur / bestuurder van Nijestee. Sterk maatschappelijk betrokken volkshuisvester. Econoom, spreker, blogger, fietser.

  • Deel deze pagina: