Laat de zeven vette jaren maar beginnen

Geplaatst op: door

Laatst bijgewerkt op: 1 november 2016

Als huurder heeft u zeven magere jaren achter de rug. Door  de crisis van 2008 viel de bouw van nieuwe woningen stil. Vervolgens moesten alle corporaties meebetalen aan de sanering van Vestia. We kregen de verhuurdersheffing, extra huurverhogingen, de parlementaire enquête en nu de nieuwe woningwet. Daarmee is (hopelijk) een einde gemaakt aan mislukkende prestigeprojecten, stoomboten, graaiers en scheefwoners. Toch werd u er als huurder voorlopig niet beter van: er zijn langere wachtlijsten, hogere huren en meer regels om aan te voldoen.

Zullen we zeggen dat na deze zeven magere jaren, nu de zeven vette jaren zijn begonnen? Dat er over zeven jaar genoeg woningen zijn, zodat u kunt verhuizen als u wilt, zonder eindeloze wachtlijst? Dat er wat te kiezen valt? Dat uw huur betaalbaar blijft? Dat u lagere energielasten heeft door goede isolatie, door zonnepanelen en aardwarmte? Dat uw buurt schoon, heel en veilig is? Dat niet de corporatie of de minister de baas is in uw buurt, maar u zelf?

Er is nog heel wat te doen, zeven jaar zijn zo om. Helpt u ons mee?

Pieter Bregman

Pieter Bregman

Pieter Bregman is algemeen directeur / bestuurder van Nijestee. Sterk maatschappelijk betrokken volkshuisvester. Econoom, spreker, blogger, fietser.

  • Deel deze pagina: