Meer sociale huurwoningen nodig

Geplaatst op: door

Laatst bijgewerkt op:26 april 2016

De afgelopen vier jaar zaten corporaties in het verdomhoekje. De huurder en vooral de woningzoekende betaalt het gelag, met groeiende wachtlijsten en onbetaalbaar wordende huren.

Het tij keert echter snel. Ja, wachtlijsten groeien en huren stijgen. Maar vooral de instroom van vluchtelingen die straks een sociale huurwoning nodig hebben, lijkt de politiek wakker te schudden. Het wrange is wel dat statushouders nu van sommigen de schuld krijgen van groeiende wachtlijsten.

Opeens zijn corporaties wel weer gewenst. Het is de kunst voor ons om daar goed op in te spelen, bij te bouwen op een manier waar iedereen wat aan heeft. Dus meer kansen voor bestaande woningzoekenden én nieuwe statushouders. Dat is nog eens een ‘gelijk speelveld’: niet voor het grootkapitaal maar voor alle mensen met een smalle beurs. We gaan ervoor!

Pieter Bregman

Pieter Bregman

Pieter Bregman is algemeen directeur / bestuurder van Nijestee. Sterk maatschappelijk betrokken volkshuisvester. Econoom, spreker, blogger, fietser.

  • Deel deze pagina: