Waarom wij graag weer 'middenhuurwoningen' bouwen

Geplaatst op: door

Laatst bijgewerkt op:27 mei 2019

De woningwet wordt geëvalueerd. Het is belangrijk dat corporaties weer wat meer ruimte krijgen om lokaal afspraken te maken, met huurdersorganisaties en gemeentes, over wat nodig is voor de volkshuisvesting.  Het is een tegenstrijdigheid in de nieuwe woningwet: enerzijds hebben huurders en gemeentes meer invloed, anderzijds is het speelveld voor corporaties waarbinnen die invloed moet gelden via landelijke regels drastisch beperkt. Dat knelt.

Ik wil hier nu eerst nog graag even mijn gelijk halen als het gaat om de zogenaamde ‘middenhuurwoningen’, dat zijn woningen met een huur van 720 tot 1000 euro. Corporaties zijn in 2015 met de nieuwe woningwet uit dit segment gezet mede dankzij de fanatieke lobby van commerciële verhuurders, die vonden dat corporaties ze daar ‘oneerlijke’ concurrentie aandeden. Als die zou verdwijnen zou ‘de markt’ het tekort aan middenhuurwoningen vanzelf oplossen. Ja, mijn neus. De markt doet het voor het geld en er is meer te verdienen in dikke koopwoningen, kleine studentenkamers of woningen met een huur ver boven de 1000 euro.

Dus, dat is fors misgelopen, de tekorten in het middensegment zijn enorm opgelopen. Dat zag ik aankomen, en ik niet alleen. Het is fijn om gelijk te krijgen, en zo snel al! Binnen vier jaar keert de wal het schip. Vooruitlopend op de evaluatie van de woningwet heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die minister Ollongren vraagt de belemmeringen voor corporaties in de segment weg te nemen. Jammer dat dat moest over de rug van de spreekwoordelijke politieagent(e), verplegende of ZZP-er die in de steden echt niet meer aan de bak komt. Bah. Amen.

Aangezien wij het als corporatie niet voor het geld doen, maar voor de mensen, willen wij graag iets doen aan dit tekort. We (gemeente, huurders en corporaties) willen in de stad Groningen graag weer middenhuurwoningen bouwen. Middenhuur biedt woonruimte aan wie te veel of onregelmatig verdient voor sociale huur, maar te weinig voor koop. Middenhuur biedt kansen voor doorstroming en helpt een ongedeelde stad te maken. Middenhuur kan ook helpen de bouwproductie betaalbaar te houden nu de bouwkosten zo enorm gestegen zijn. Kortom, het is goed voor de stad!

Het maakt ook dat wij als corporatie weer een iets bredere verantwoordelijkheid kunnen nemen, niet alleen voor het huisvesten van de laagste inkomensgroep, maar ook voor een redelijk functionerende woningmarkt voor iedereen. We kunnen ook betere wijken maken. Het punt is dat de woningmarkt geen markt is, zoals die van sinaasappels of zo. Wie op school bij de economieles heeft opgelet, weet dat voor een goed functionerende markt een aantal voorwaarden geldt: transparantie, homogeen product, vrije toe- en uittreding. Turft u mee: nee, nee, nee.

Iedereen een fatsoenlijk dak boven het hoofd bieden, is zeker niet iets dat je aan ‘de markt’ kan overlaten. Dat is maar weer gebleken. Ik hoop dat ze mij de volgende keer van tevoren vragen.

Deze column is ook te lezen in de nieuwste editie van Woonbondtijdschrift Huurpeil. Nijestee-directeur Pieter Bregman is hierin vaste columnist.

Pieter Bregman

Pieter Bregman

Pieter Bregman is algemeen directeur / bestuurder van Nijestee. Sterk maatschappelijk betrokken volkshuisvester. Econoom, spreker, blogger, fietser.

  • Deel deze pagina: