Schouder aan schouder staan

Geplaatst op: door

Laatst bijgewerkt op:13 november 2018

Ik verbaas mij erover dat het Aedes en de Woonbond niet gelukt is een huurakkoord te sluiten en ik betreur het ook. Niet dat ik daar inhoudelijk op zit te wachten overigens: wij redden ons in de gemeente Groningen prima met onze prestatieafspraken. Maar landelijk is het speelveld groter. Daar moeten we toch als huurders en sociale verhuurders ook schouder aan schouder staan, net al op veel plaatsen lokaal?

Het lijkt mij dat er toch zaken zijn waar wij het zonder meer roerend over eens kunnen zijn. Er móet fors bijgebouwd worden om het woningtekort te verkleinen. Er móet geïnvesteerd worden in prettige, ongedeelde wijken. Er móet fors verduurzaamd worden om de woonlasten zeg het energieverbruik en de kosten daarvan te beperken. Ja, en wonen moet natuurlijk betaalbaar zijn voor de doelgroep.

Het is evident dat dat niet allemaal tegelijk financieel haalbaar is. Dus wat let ons dat SAMEN roerend op te schrijven, na te rekenen en vervolgens een brief naar Ollongren te sturen dat we af moeten van verhuurderheffing, saneringsheffingen, vennootschapsbelasting, en ATAD? Van het feit dat van iedere sociale huurwoning ik geloof de eerste vier maanden huur regelrecht naar ’s Rijks schatkist gaan?

Vervolgens kunnen we samen met anderen in de publieke sector, politieagenten, verplegenden, brandweermensen en leraren / -essen naar het Malieveld om te betogen voor voldoende geld voor de publieke sector. Dat is nog eens goed gezelschap! We gaan in de media en op tv, ik zag René Scherpenisse en Marnix Norder in het journaal, dat is goed! Waarom kwam Paulus Jansen daar niet achteraan? Beter!

Het is toch te mal dat wij ons iedere keer weer laten verdelen door de spin van de Koerhuizen van deze wereld of gewoon onszelf in de voet schieten via iets als een ‘Manifest passend wonen’? Er worden onderlinge tegenstellingen uitvergroot: die tussen zittende huurders en woningzoekenden, die tussen scheefwoners en ‘echte’ minima, tussen gezinnen en alleenwonenden. Dat beneemt het zicht op de echte maatschappelijke tegenstelling: die tussen enerzijds ál deze groepen, die allemaal op de sociale huursector zijn aangewezen, en anderzijds eigen woningbezitters, huisjesmelkers, ontwikkelaars en speculanten.

Misschien moeten we die ook een beetje zien te verdelen. Ik zeg: de hypotheekrente aftrek van alle woningen boven tweeënhalve ton in één keer afschaffen. Net zo makkelijk. Woningen onder die grens voorzien van een maximum inkomensgrens. Ik weet er nog wel meer.

Foto: Pixabay

Deze column is ook te lezen in de nieuwste editie van Woonbondtijdschrift Huurpeil. Nijestee-directeur Pieter Bregman is hierin vaste columnist.

Pieter Bregman

Pieter Bregman

Pieter Bregman is algemeen directeur / bestuurder van Nijestee. Sterk maatschappelijk betrokken volkshuisvester. Econoom, spreker, blogger, fietser.

  • Deel deze pagina: