Tijd voor idealen

Geplaatst op: door

Laatst bijgewerkt op:30 december 2019

Zoals u misschien weet ben ik er een groot voorstander van dat corporaties en huurders samen optrekken richting de overheid. Wij als corporatie zijn toch van de huurders? In de stad Groningen gaat dat heel goed en daar ben ik trots op. Landelijk lopen de hazen nog wel eens anders met als treurig dieptepunt het ‘Blokakkoord’ van 2013. Toen accepteerden de corporaties onder zware druk de verhuurdersheffing, onder de voorwaarde dat zij de huren extra zouden ‘mogen’ verhogen.  De huurders stonden buitenspel en betaalden de rekening. Dat mag nooit meer gebeuren zo.

Nu gaat het beter. Aedes en de Woonbond sloten eind 2018 het Sociaal Huurakkoord en ook in de recente actie tegen de verhuurdersheffing #ikwileenwoning trekken we samen op en vragen samen aandacht in de media voor de wooncrisis. Dat is harder nodig dan ooit: de problemen op de woningmarkt zijn groot. De wachtlijsten zijn te lang, de woonlasten voor velen te hoog en de kwaliteit van de woningen kan en moet beter, ook uit het oogpunt van duurzaamheid.

Daarnaast lijkt de Rijksoverheid nogal visieloos te opereren (Rutte schijnt daar zelfs trots op te zijn) en houdt vooral allerlei ballen tegelijk in de lucht.  Er is eigenlijk geen beleid voor de woningmarkt, en dus zijn huurders en woningzoekenden een speelbal van het belang van de schatkist, en de wens om ondernemers in het vastgoed neoliberale ruimte te bieden om winst na te jagen. Volkshuisvesting heeft moeten wijken voor de vrije markt. Met de schatkist, speculanten en ontwikkelaars gaat het dan ook prima in Nederland.

In dit visieloze tijdperk is belangenbehartiging een kwestie van stennis maken in de publieke opinie zoals de boeren met hun trekkers onlangs overtuigend hebben laten zien. Als sociale huursector slagen we daar tot nu toe onvoldoende in, maar het gaat heel langzamerhand, stapje voor stapje, wel wat beter. Dat komt vooral doordat de problemen op de woningmarkt echt groot zijn, maar ook omdat we ons als sociale huursector en huurders samen steeds beter laten horen. We hebben een goed verhaal.

We hebben helaas geen trekkers maar we kunnen daar wel alvast voor gaan sparen. Dat doen we door samen op te trekken en het geluid van huurders te versterken. Vervolgens kunnen we samen een bredere maatschappelijke coalitie zoeken. Die kunnen we vinden in lokale politiek en in andere (publieke) sectoren. Ik denk dat we de wind weer een beetje mee hebben. Na jaren van koude neoliberale wind lijkt de publieke sector een zekere herwaardering te ondervinden. Het is weer tijd voor volkshuisvestingsidealen.

Deze column is ook te lezen in de nieuwste editie van Woonbondtijdschrift Huurpeil. Nijestee-directeur Pieter Bregman is hierin vaste columnist.

Pieter Bregman

Pieter Bregman

Pieter Bregman is algemeen directeur / bestuurder van Nijestee. Sterk maatschappelijk betrokken volkshuisvester. Econoom, spreker, blogger, fietser.

  • Deel deze pagina: