Winst

Geplaatst op: door

Laatst bijgewerkt op: 4 juni 2018

'Voor alle duidelijkheid: corporaties maken geen ‘winst’, schrijft Pieter Bregman, algemeen directeur en bestuurder van woningcorporatie Nijestee.

De rijksoverheid is er voor de markt, niet voor de sociale huurder

Op 1 maart las ik dat de Woonbond  een ‘actie voor huurverlaging’ is begonnen. Ik citeer Ronald Paping: ‘Er worden (door corporaties) enorme winsten gemaakt, terwijl steeds meer huurders financieel in de knel komen. Wij pleiten daarom voor 10% huurverlaging.’

In ons landsbestuur, regering, Eerste en Tweede Kamer en ambtenarij, waait een strakke wind uit neoliberale hoek. In die kringen gelooft men heilig in marktwerking: die is de laatste vijftien jaar ijverig doorgevoerd in de zorg, het openbaar vervoer, de energievoorziening, de post enzovoort. Het vorige kabinet heeft deze lijn doorgezet richting de woningmarkt: de corporaties worden gezien als ongewenste marktverstoring en zijn zoveel als mogelijk uit de woning ‘markt’ gezet, terug op hun kerntaak, en door de corporaties ook financieel te kortwieken middels de verhuurderheffing.

Sociale huur wordt niet gesubsidieerd in Nederland, maar is een melkkoe voor het Rijk geworden.

De bijwerkingen van dat beleid worden steeds meer zichtbaar: groeiende wachtlijsten, sterk stijgende huren en koopprijzen, starters  komen niet aan de bak. Daarentegen beleven woningeigenaren / commerciële verhuurders / huisjesmelkers / airbnbiebers hoogtijdagen. Huurders en starters betalen het gelag van deze ‘marktwerking’.

Met de ruimte die over is richten wij als corporaties ons nu op de kern, wat dringend nodig is: meer sociale huurwoningen, en verbetering op grote schaal voor lagere woonlasten en een duurzame samenleving, ook sociaal.

Want, voor alle duidelijkheid: corporaties maken geen ‘winst’.  Van de huur betalen we onderhoud en administratie, leefbaarheid, en een heleboel belasting (net als commerciële bedrijven) plus verhuurderheffing (dat betalen commerciële bedrijven niet). We zijn verplicht een bak vermogen op de bank te houden voor ‘risico’s’. Wat overblijft, wordt geïnvesteerd in nieuwbouw, verbetering en verduurzaming.

Het neoliberale blok morrelt nog steeds aan de sociale huursector, aan de huurtoeslag en de rente aftrek voor corporaties. De frame die hierbij vast van stal gehaald wordt is: corporaties zijn te rijk, ze doen te weinig en overigens verdienen de bestuurders ook te veel.

En wat hoor ik nu van de Woonbond? Juist.

Niet dat ik denk dat betaalbaarheid voor huurders geen probleem is. Integendeel. Maar ik denk dat wij ons als sociale huursector door een dergelijke actie voor huurverlaging in eigen voet schieten. Het is koren op de molen van Haagse beknibbelaars. Ik denk dat we moeten wennen aan het idee dat ons land nog langere tijd bestuurd gaat worden vanuit de neoliberale manier van denken. De rijksoverheid is er voor de markt, niet voor de sociale huurder.

Wij als sociale huursector moeten dus de handen ineen slaan en ons samen sterk maken voor voldoende goede, en betaalbare woningen. Zo’n sociaal huurakkoord uit 2015, was dat niet een mooi begin? Goed lokale prestatieafspraken, nog beter. Huurders en sociale verhuurders die samen pal staan voor voldoende, goede en betaalbare woningen voor iedereen. Kijk, dát zou pas winst zijn.

Het artikel over de huurverlaging op www.woonbond.nl, leest u hier.

Meer informatie over de verhuurderheffing op www.rijksoverheid.nl, leest u hier.

 

Pieter Bregman

Pieter Bregman

Pieter Bregman is algemeen directeur / bestuurder van Nijestee. Sterk maatschappelijk betrokken volkshuisvester. Econoom, spreker, blogger, fietser.

  • Deel deze pagina: