Waarom de korting op de verhuurdersheffing van € 100 miljoen per jaar niet voldoende is

Geplaatst op: 27 september 2019 Laatst bijgewerkt op: 30 september 2019

In de stad Groningen hebben we dringend meer woningen nodig. Het toenemende tekort drijft de koopprijzen en de huurprijzen op de vrije markt sterk op. Voor middeninkomens is het bijna onmogelijk om aan een woning te komen. Er zijn ook te weinig sociale huurwoningen voor mensen die minder te besteden hebben. Zij moeten steeds langer wachten op een passende woning. De enige oplossing is bijbouwen.

Naast het tekort aan woningen hebben we ook een enorme opgave in onze bestaande woningen. De woonlasten (huurprijzen en energiekosten) voor deze woningen staan onder druk door de stijgende energielasten in de toekomst. De verduurzaming die nodig is om energieverbruik te beperken vraagt een hele hoge investering van corporaties. Een deel van de bestaande voorraad kunnen we niet verantwoord verduurzamen en zullen we moeten vervangen door nieuwbouw.

We staan dus voor een grote investering in nieuwbouw, vervanging en verduurzaming van onze huurwoningen. Voor de komende vijf jaar kunnen we hier ruim € 400 miljoen aan investeringsruimte voor vrijmaken, maar we willen dit gezien de grote opgave graag versnellen. De minister zegt dit ook te willen en presenteerde op Prinsjesdag een korting op de verhuurdersheffing van € 100 miljoen per jaar voor alle corporaties samen.

Dit aanbod is wel heel erg mager als je weet dat de totale heffing € 1,7 miljard bedraagt en inclusief deze korting nog toeneemt, omdat de WOZ-waarde (de grondslag voor deze heffing) sterk is gestegen. Dus betalen we uiteindelijk meer verhuurdersheffing dan we dit jaar deden. Naast de verhuurdersheffing (omgerekend ruim twee maandhuren per woning per jaar) betalen we als corporatie ook nog andere belastingen, zoals VPB en ATAD. Bij elkaar opgeteld komt de totale belastingdruk op bijna € 2,5 miljard.

  • Deel deze pagina: