Duurzame warmte door WarmteStad

Geplaatst op: 8 juli 2019 Laatst bijgewerkt op: 8 juli 2019

Nijestee werkt eraan om op een duurzame en aardgasvrije manier woningen te voorzien van warmte. Om die reden dragen wij de levering van warmte voor een aantal woongebouwen over aan WarmteStad. Het gaat om woongebouwen die warmte en/of warmtapwater ontvangen vanuit centrale ketelhuizen van Nijestee.

Over WarmteStad

WarmteStad is een warmteleverancier en is ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen. Momenteel legt WarmteStad een warmtenet aan in het Noordwesten van de stad. In woningen die op dit warmtenet worden aangesloten, wordt de verwarming en in de meeste gevallen ook het warmtapwater door de warmte die Warmtestad levert verwarmd.

Op weg naar een duurzame en aardgasloze opwekking

De warmte die WarmteStad levert is duurzamer dan het verwarmen van water via de huidige collectieve ketelhuizen.

Op dit moment maakt WarmteStad gebruik van een warmtekrachtkoppeling (WKK). De WKK maakt naast warmte ook elektriciteit en is daarom duurzamer (hoger rendement) dan een traditionele cv-ketel. Dit is een tijdelijke oplossing.

WarmteStad werkt daarnaast aan de definitieve oplossing voor warmteopwekking met behulp van restwarmte van twee datacentra. Deze restwarmte is de bron voor de warmtepompen die het warmtenet van warmwater gaat voorzien. Het gebruik van gas wordt beperkt tot piekmomenten of dient als back-up bij storingen. Het uiteindelijke doel is dat het warmtenet volledig aardgasloos wordt.

Aan te sluiten bestaande woongebouwen

De komende jaren worden de volgende bestaande woongebouwen van Nijestee voorzien van warmte door WarmteStad:

  • Selwerd, 394 woningen (Gelderse Roosstraat)
  • Selwerd, 270 woningen (Eglantierstraat)
  • Paddepoel, 216 woningen (Planetenlaan)
  • Vinkhuizen, 126 woningen (Goudlaan). 

Naast bestaande bouw worden ook nieuwbouwcomplexen van Nijestee op het warmtenet aangesloten, dit zijn Upsilon, Atlas, en paddepoel Zuid Oost. 

Meer informatie over WarmteStad vindt u op www.warmtestad.nl

  • Deel deze pagina: