Nijestee door onafhankelijke commissie positief beoordeeld

Geplaatst op: 13 december 2018 Laatst bijgewerkt op: 13 december 2018

Nijestee is door een onafhankelijke commissie beoordeeld op haar maatschappelijke prestaties. We scoren op de verschillende onderdelen tussen de 7,4 en 8,2. “Nijestee doet veel vóór haar bewoners, maar ook veel mét haar bewoners.”

In de Woningwet staat dat alle corporaties zich eens per vier jaar moeten laten beoordelen op hun doen en laten door een onafhankelijke, deskundige commissie, ook wel visiteren genoemd. In 2018 hebben we dit voor de derde keer laten doen.

De onafhankelijke commissie onderzocht dit najaar wat we in 2014-2017 hebben gedaan. De commissie spitte stapels documenten door en voerde gesprekken met medewerkers, de RvC, de Participatieraad, huurders, de gemeente en andere partijen waar we mee samenwerkten.

Luisteren naar huurders

Op verschillende plekken in het rapport is te lezen dat de commissie merkt dat we huurders opzoeken en serieus nemen, bijvoorbeeld met onze BewonersAdviesGroepen. “Nijestee doet veel vóór haar bewoners, maar ook veel mét haar bewoners”, is haar constatering. “Luisteren en wat doen met adviezen zit gewoon in het DNA van de Nijestee organisatie.” Dat vinden we het mooiste compliment: dit geeft veel energie om hier de komende vier jaar mee door te gaan en nog verder te verbeteren.

Samenwerking met de huurdersorganisatie

Ook de samenwerking met de huurdersorganisatie van Nijestee werd geprezen: “De manier waarop wordt samengewerkt met de Participatieraad is een voorbeeld van een inhoudelijk goede en gelijkwaardige relatie tussen een corporatie en haar huurdersorganisatie.”

Resultaten

Ten opzichte van de vorige visitaties zijn de resultaten positief en verbeterd of gelijk gebleven: Presteren naar Opgaven en Ambities (7,6), Presteren volgens Belanghebbenden (7,5), Presteren naar Vermogen (7,7) en Governance (7,4). Onze reputatie werd beoordeeld met een 8,2.

Lees het complete rapport en onze officiële bestuurlijke reactie op het rapport - hierin geven we aan wat wij van de conclusies vinden en wat we met een aantal aanbevelingen gaan doen. 

  • Deel deze pagina: