Prestatieafspraken Groningen 2020-2024

Geplaatst op: 9 december 2019 Laatst bijgewerkt op: 10 december 2019

Op 9 december zijn de Prestatieafspraken 'Ongedeelde Gemeente Gedeelde Toekomst’ ondertekend voor de periode 2020-2024. De afspraken zijn gemaakt door Gemeente Groningen, woningcorporaties en hun huurdersorganisaties voor een periode van vijf jaar. Elk jaar worden de afspraken geactualiseerd. Het uitgangspunt is een ongedeelde stad die opgebouwd is uit gemengde en vitale wijken met voldoende duurzame huurwoningen, waar mensen goed en betaalbaar kunnen wonen.

Nieuw dit jaar is de aanwezigheid van corporaties en huurders uit Haren en Ten Boer. Zij horen ook bij de nieuwe gemeente Groningen, hiervoor wordt in 2020 een nieuwe Woonvisie gemaakt. De huidige Prestatieafspraken zijn nog gebaseerd op de afzonderlijke woonvisies van Groningen, Haren en Ten Boer.

Een aantal belangrijke punten uit de nieuwe Prestatieafspraken:

  • we maken een gezamenlijke agenda voor dorps- en wijkvernieuwing;
  • we willen groeien met 225 sociale huurwoningen per jaar;
  • we maken een visie  voor woonruimteverdeling, uitgewerkt in gezamenlijke toewijzingsregels;
  • we werken toe naar een gemiddelde energie-index van 1,35 in 2024

Het ondertekenen

Wethouder Mattias Gijsbertsen had als eerste het woord. Hij noemde de bijeenkomst een "prestatie van de prestatieafspraken", omdat er door zo'n grote groep aan is gewerkt. "We moeten dit koesteren. Met elkaar blijven denken en ontwikkelen in de toekomst en het sociale domein nadrukkelijk betrekken. Ik hoop dat we een mooie samenwerking tegemoet gaan in de komende jaren."

Wethouder Roeland van der Schaaf vertelde dat er bewust is gekozen om de ondertekening in het wijkrestaurant De Duindoornflat te Selwerd te houden: "We kijken verder dan alleen het huis en de stenen. We zien de wijk. Ook hier in Selwerd werken we samen aan betere wijken. En niet alleen in de stad, maar ook de dorpen zoals Ten Boer en Haren. Ik ben trots op dit onderdeel van de prestatieafspraken."

Pieter Bregman (algemeen directeur/bestuurder Nijestee) en Janny Wassens (lid van de Participatieraad) tekenden gisteren namens Nijestee en de Participatieraad. Janny kreeg de gelegenheid om namens de Participatieraad te spreken: "Wij zijn tevreden met hoe het in Groningen gaat ten opzichte van het westen. Wij voelen ons als huurdersorganisatie een serieuze gesprekspartner voor zowel gemeente als corporatie. Wij steunen plannen voor nieuwbouw van sociale huur én middenhuur. Wijkvernieuwing is goed voor de leefbaarheid."

Bekijk hier het document 'Prestatieafspraken 2020-2024'.

  • Deel deze pagina: