Voorwaarden en spelregels Nije Naam

Geplaatst op: 5 april 2018 Laatst bijgewerkt op: 3 april 2018

Een nieuw gebouw in De Hoogte verdient een nieuwe naam. Een nije naam voor een nieuw gebouw.

1. De naam

 • De naam is geschikt voor functie van het gebouw.
 • De naam moet uniek zijn in de stad/regio.
 • De naam mag geen verwarring oproepen in uitspraak of schrijfwijze met al bestaande namen.
 • De naam moet rechtenvrij zijn. Dat betekent dat het geen geregistreerde naam mag zijn dan wel een naam waarvoor toestemming gevraagd moet worden (zoals bij namen van het Koninklijk huis). Uitzondering hierop zijn namen die een belangrijke rol spelen voor Groningen/De Hoogte, vroeger en nu.
 • De naam mag niet aanstootgevend, beledigend of discriminerend zijn.
 • De naam moet niet te lang zijn (maximaal 25 tekens).
 • De naam moet makkelijk uit te spreken zijn en geen onbedoelde – kwetsende – betekenis hebben in andere hier gesproken talen.

2. Indienen

 • Suggesties voor namen kunnen van 5 tot en met 15 april 2018 ingestuurd worden.
 • Dit kan via het digitale inzendformulier op de website van Nijestee: www.nijestee.nl/nijenaam
 • Suggesties die ná 15 april 2018 binnenkomen worden uitgesloten van deelname.
 • Indieners moeten naast hun suggestie ook hun voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres vermelden.
 • Anoniem ingediende naamsuggesties worden niet meegenomen in de beoordeling.
 • Iedere deelnemer mag maximaal 3 namen indienen.
 • De gegevens van deelnemers worden vastgelegd in een bestand van de organisatie.
 • Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.

3. Deelname

 • Deelname aan deze prijsvraag houdt acceptatie van alle voorwaarden/spelregels in.
 • Iedereen mag aan deze prijsvraag meedoen.
 • Deelname is gratis.
 • De juryleden en medewerkers van Nijestee, Geveke Bouw en De Unie Architecten zijn uitgesloten van deelname.

4. Selectie en eindkeuze

 • Van alle inzendingen die aan de voorwaarden/spelregels voldoen, wordt een shortlist samengesteld door de projectleider.
 • De jury kiest uit de shortlist de uiteindelijke naam.
 • Alle inzenders ontvangen bericht over de uitslag.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De jury behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment te diskwalificeren of te weigeren de prijs toe te kennen, wanneer deze van mening is dat de deelnemer één van de voorwaarden/spelregels heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of op enige wijze de wetgeving heeft overtreden.

5. Jury

De jury bestaat uit:

 • Pieter Bregman – algemeen directeur/bestuurder Nijestee
 • Jacob Prins –  technisch directeur Geveke Bouw B.V.
 • Ronald Koekoek – architect De Unie Architecten

6. Prijs

 • De indiener van de winnende naam ontvangt een fiets (maat volwassenen) ter waarde van 500 euro.
 • Wanneer de winnende naam is ingediend door meerdere personen wordt uit alle inzenders een winnaar getrokken door de juryvoorzitter.
 • De prijs kan niet worden omgeruild in contanten.
 • Als een winnaar om welke reden dan ook de prijs niet kan aanvaarden, of als de organisatie niet met de winnaar in contact kan komen ondanks meerdere pogingen, dan heeft de organisatie het recht om de prijs niet toe te kennen (als er één indiener is van de winnende naam) óf de prijs uit te keren aan een van de nieuwe bewoners (op basis van loting).
 • Wanneer volgens de jury geen enkele naam voldoet of passend is, dan heeft de organisatie het recht om de prijs uit te keren aan een van de nieuwe bewoners (op basis van loting).

7. Bekendmaking

 • De naam van de winnaar wordt vermeld in berichtgeving rondom deze actie.
 • Op dinsdag 24 april 2018 wordt de nieuwe naam van het gebouw bekendgemaakt tijdens de officiële start van de bouw. De winnaar dient op dat moment tevens aanwezig te zijn om de prijs in ontvangst te nemen.
   

8. Overig

 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de actievoorwaarden.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Nijestee.
 • Nijestee behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.
 • Deel deze pagina: