BAG - Schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten (april 2019)
Advies van BAG op schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten (pdf)
Reactie van Nijestee op advies schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten (pdf)

BAG - Prioriteiten in Dienstverlening (december 2017)
Advies van BAG op prioriteiten in de dienstverlening (pdf)
Reactie van Nijestee op advies prioriteiten in de dienstverlening (pdf)

BAG - Geluidsoverlast en verbeteren burencontact (december 2017)
Advies van BAG op geluidsoverlast en verbeteren burencontact (pdf)
Reactie van Nijestee op advies geluidsoverlast en verbeteren burencontact (pdf)

BAG - De goede woning (november 2016)
Advies van BAG op de goede woning (pdf)

BAG - Grijs- en groenonderhoud (december 2015)
Advies van BAG op grijs- en groenonderhoud (pdf)

BAG -  Doorstroming (oktober 2015)
Advies van BAG op doorstroming (pdf)

BAG - Energiebesparing (april 2015)
Advies van BAG op energiebesparing (pdf)
Reactie van Nijestee op advies energiebesparing (pdf)

BAG - Wonen in een jongerencomplex (januari 2015)
Advies BAG en reactie Nijestee over wonen in een jongerencomplex (pdf)

WIlt u graag een advies of de reactie daarop uit de periode 2009-2014 teruglezen?
Neem contact op met Marijke Mosselaar, Coördinator Participatie, via m.mosselaar@nijestee.nl.