Inkoopbeleid

Nijestee is een maatschappelijke organisatie met een volkshuisvestelijk opgave en heeft daarom als opdrachtgevende partij een bijzondere verantwoordelijkheid. Om helder en transparant om te gaan met de opdrachten die we verstrekken en uitgaven die we doen is dit inkoopbeleid opgesteld.

Download

Inkoopbeleid Nijestee

Algemene Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden zijn voorwaarden die van toepassing worden verklaard op de contracten die worden aangegaan met leveranciers en opdrachtnemers. In de inkoopvoorwaarden staan de algemene rechten en plichten van ons en de leveranciers en/of opdrachtnemers.

Download

Algemene Inkoopvoorwaarden Nijestee