Deze woningen worden momenteel toegewezen aan jongeren t/m 27 jaar. En je kunt nu via een voordracht een medehuurder bijschrijven op het huurcontract. Per 1 juli 2024 verandert de situatie:

  • Als een van deze woningen vrijkomt na 1 juli 2024, dan kunnen woningzoekenden van alle leeftijden hierop reageren via Woningnet.

  • Na 1 juli gelden de algemene regels van Nijestee over het bijschrijven op het huurcontract: de medehuurder moet dan minimaal twee jaar ingeschreven staan op het adres, en jullie moeten aantonen dat je langere tijd een duurzaam gemeenschappelijk huishouden voert.

Bijschrijven kan dan per 1 juli 2024 niet meer volgens de nu nog geldende afspraken. Wil je nog gebruik maken van de huidige soepele regels voor bijschrijving? Hieronder lees je hoe je dit kan doen. 

  • Je vult het aanvraagformulier medehuurderschap in en zorgt dat deze door alle aanvragers is ondertekend.

  • Je moet aangeven sinds wanneer je staat ingeschreven op het adres aan de Aquamarijnstraat. Je kunt dit aantonen door een kopie van de BRP bij het aanvraagformulier te voegen. Let op: je moet vóór 25 april 2024 bij de gemeente ingeschreven staan op het adres aan de Aquamarijnstraat.

  • Je bent op het moment van aanvraag jonger dan 28 jaar.

Aanvragen voor medehuurderschap moeten uiterlijk voor 1 juli 2024 bij ons ingediend worden. Hou er rekening mee dat er maximaal drie personen geregistreerd kunnen worden op het huurcontract.