Jaarlijkse huuraanpassing

Waarom past Nijestee de huur aan? Moet ik de nieuwe huurprijs zelf doorgeven? Heb ik straks nog wel recht op huurtoeslag?

In de brief lees ik “Daarnaast stijgen de kosten voor schoonmaken.” Wat betekent dit voor mij?

Betaalt u in de huur een voorschotbedrag voor het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten, dan stijgt dit bedrag met 2%. Betaalt u niet voor het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten, dan blijft dit na 1 juli 2019 gelijk. U hoeft dan niet te betalen voor schoonmaken. 

Heb ik na deze huuraanpassing nog recht op huurtoeslag?

Als u nu huurtoeslag ontvangt, houdt u dat na 1 juli ook. De hoogte van het bedrag zal na 1 juli niet veranderen. De Belastingdienst heeft dit namelijk voor het kalenderjaar 2019 bepaald.

Moet ik zelf de huuraanpassing doorgeven aan de Belastingdienst?

Nee, dat hoeft u niet te doen. Ten eerste verandert uw bedrag van huurtoeslag niet door deze huuraanpassing. De Belastingdienst heeft het bedrag voor 2019 al bepaald. Ten tweede ontvangt de Belastingdienst maandelijks een digitaal overzicht van Nijestee van de huurprijzen van al onze woningen.

Waarom past Nijestee de huur aan?

De kosten die Nijestee maakt om haar woningen goed te onderhouden, te verbeteren en te beheren stijgen jaarlijks. Om die reden wordt de huur jaarlijks aangepast.

Nijestee maakt geen gebruik van de mogelijkheid van een extra inkomensafhankelijke huurverhoging. Wij vinden dat de hoogte van de huur moet afhangen van de kwaliteit van de woning, niet van het inkomen van de bewoner(s).

Wanneer gaat de nieuwe huurprijs in?

De nieuwe huurprijs gaat per 1 juli in.

Wat moet ik nu zelf doen, nadat de huurprijs is aangepast?

Betaalt u de huur via automatische incasso van Nijestee? Dan hoeft u niets te doen. Als u zelf de huur maandelijks overmaakt, of uw bank heeft gemachtigd, dan moet u het juiste bedrag doorgeven aan uw bank.

Mijn buurman woont in dezelfde soort woning, maar betaalt een andere huur. Hoe kan dat?

Daar is geen standaardantwoord op van toepassing, maar is afhankelijk van de situatie. U kunt contact met ons op nemen om dit uit te zoeken.

Ik huur nog maar net een woning bij Nijestee en ik heb nu al een huurverhoging. Hoe kan dat?

Nijestee mag de huurprijs per kalenderjaar één keer aanpassen. Als u de woning kortgeleden heeft gehuurd dan mag Nijestee de huur per 1 juli aanpassen.

Gaat de huurverhoging ook over de verwarmingskosten?

Wanneer u in een woning met blokverwarming woont, betaalt u naast de huur een voorschot voor gas en, in sommige gevallen, elektra. Ieder jaar ontvangt u een afrekening. Hierop kunt u zien of u geld terugkrijgt of moet bijbetalen. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Nijestee.

Betaalt u het voorschot voor verwarming niet aan Nijestee maar rechtstreeks aan Techem, Ista, Warmtestad of Ennatuurlijk dan kunt u voor uw vragen over het voorschot en de afrekening bij hen terecht.

Ik ben mijn huurspecificatie kwijt. Wat moet ik doen?

Een huurspecificatie wordt meegestuurd met de jaarlijkse huuraanpassing. U kunt deze nodig hebben voor de aanvraag van huurtoeslag of kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Huurt u een woning van Nijestee en bent u uw specificatie kwijt? Dan kunt u hier een nieuwe huurspecificatie aanvragen.

Hoe kom ik aan het puntenoverzicht van mijn woning?

U kunt bij Nijestee een overzicht van de woningwaardering van uw woning opvragen. Vul daarvoor dit formulier in.