Jaarlijkse huuraanpassing

Waarom past Nijestee de huur aan? Moet ik de nieuwe huurprijs zelf doorgeven? Heb ik straks nog wel recht op huurtoeslag?

Heb ik na deze huuraanpassing nog recht op huurtoeslag?

Als u nu huurtoeslag ontvangt, houdt u dat na 1 juli ook. De hoogte van het bedrag zal na 1 juli niet veranderen. De Belastingdienst heeft dit namelijk voor het kalenderjaar 2017 bepaald.

Moet ik zelf de huuraanpassing doorgeven aan de Belastingdienst?

Nee, dat hoeft u niet te doen. Ten eerste verandert uw bedrag van huurtoeslag niet door deze huuraanpassing. De Belastingdienst heeft het bedrag voor 2017 al bepaald. Ten tweede ontvangt de Belastingdienst maandelijks een digitaal overzicht van Nijestee van de huurprijzen van al onze woningen.

Waarom past Nijestee de huur aan?

Nijestee streeft ernaar de huur van een woning meer in overeenstemming te brengen met de kwaliteit volgens het puntensysteem van het wettelijke Woningwaarderingsstelsel. Woningen met een relatief lage huurprijs t.o.v. de kwaliteit verhogen we in prijs. Woningen met een relatief hoge huurprijs t.o.v. de kwaliteit worden juist verlaagd. De woningen hiertussen worden dit jaar niet verhoogd of verlaagd.

Niet alle huuraanpassingen zijn gelijk. De meeste huren blijven gelijk, sommige huren worden verhoogd en sommige verlaagd. Waarom doet Nijestee dit?

Nijestee streeft ernaar de huur van een woning meer in overeenstemming te brengen met de kwaliteit volgens het puntensysteem van het wettelijke Woningwaarderingsstelsel. Woningen met een relatief lage huurprijs t.o.v. de kwaliteit verhogen we in prijs. Woningen met een relatief hoge huurprijs t.o.v. de kwaliteit worden juist verlaagd. De woningen hiertussen worden dit jaar niet verhoogd of verlaagd.

Wanneer gaat de nieuwe huurprijs in?

De nieuwe huurprijs gaat per 1 juli in.

Wat moet ik nu zelf doen, nadat de huurprijs is aangepast?

Als u via automatische incasso van Nijestee betaalt, hoeft u zelf niets te doen. Als u zelf de huur betaalt via de bank, dient u het juiste bedrag aan uw bank door te geven.

De punten op het Woning Waardering Systeem formulier kloppen niet. Wat moet ik doen?

Als er volgens u fouten zitten in het puntenoverzicht dan kunt u contact met ons opnemen om dit te bespreken.

Mijn buurman woont in dezelfde soort woning, maar betaalt een andere huur. Hoe kan dat?

Daar is geen standaardantwoord op van toepassing, maar is afhankelijk van de situatie. U kunt contact met ons op nemen om dit uit te zoeken.

Ik huur nog maar net een woning bij Nijestee en ik heb nu al een huurverhoging. Hoe kan dat?

Nijestee mag de huurprijs per kalenderjaar één keer aanpassen. Als u de woning kortgeleden heeft gehuurd dan mag Nijestee de huur per 1 juli aanpassen.

Ik heb een afrekening Schoonmaken ontvangen en kreeg geld terug. Waarom verhoogt Nijestee dan het maandelijks voorschot per 1 juli 2017 met 2%?

De afrekening Schoonmaken die u heeft ontvangen gaat over het kalenderjaar 2016. De aanpassing van het voorschot met 2% is nodig omdat het schoonmaakbedrijf hogere prijzen in rekening brengt vanaf 1 januari 2017.

Ik ben het niet eens met de huuraanpassing. Wat kan ik doen?

Als u het niet eens met de aanpassing van uw huurprijs kunt u bezwaar maken bij Nijestee. Dit kan tot 1 juli 2017. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan schakelen wij de Huurcommissie in. De Huurcommissie heeft formulieren voor het melden van een huurbezwaar op hun website staan. Voor algemene informatie over het indienen van een bezwaar bij de Huurcommissie klikt u hier. Als u een vrijesectorwoning huurt kunt u alleen bezwaar maken via de rechter.