Geen afstandsverklaringen meer, maar samenwerken in de keten. Van traditioneel wantrouwen naar innovatief vertrouwen. Van kennis afschermen naar kennis delen. Van geslotenheid naar openheid. De nieuwe visie op opdrachtgeverschap van Nijestee sluit goed aan bij innovatieve vormen van samenwerken.

Het gaat snel. Dat moet wel. We houden het tempo bij, maar ons ambitieniveau ligt hoger. Dat kunnen we niet alleen. Denk jij met ons mee?