Huurcontract

In het huurcontract staan de afspraken tussen u en Nijestee. Zo vindt u op het huurcontract de namen van de huurder(s), de ingangsdatum van het contract en de huurprijs. Er staat in waar de gehuurde ruimte voor bestemd is en hoe deze gebruikt mag worden.

Algemene huurvoorwaarden

Uitgebreide informatie over de rechten en plichten van u als huurder en Nijestee, vindt u in de algemene huurvoorwaarden. Denk hierbij aan zaken zoals opzegtermijn, onderhoud en aanpassingen van de woning. Er wordt onderscheid gemaakt tussen zelfstandige woningen, onzelfstandige woningen en bergingen/garages/parkeerplaatsen. Bij onzelfstandige woningen deelt u voorzieningen als een badkamer, keuken of woonkamer. Bij een zelfstandige woning is dit niet het geval.