Jaarlijkse huuraanpassing

Nijestee beoordeelt jaarlijks de huurprijzen van woningen, garages, parkeerplaatsen, bergingen en bedrijfsruimten en past deze eventueel aan. In het ‘Voorstel tot aanpassing van de huurprijs’ staat uw huidige huurprijs, de nieuwe huurprijs en de bijkomende kosten per 1 juli 2018.

Huuraanpassing 2018

Het huurbedrag dat u maandelijks betaalt, bestaat uit kale huur en bijkomende kosten. In 2018 is voor de kale huur onderscheid gemaakt in drie categorieën:

  • uw huur wordt met 0,9% verhoogd
  • uw huur wordt met 1,9% verhoogd
  • uw huur wordt met 2,9% verhoogd

Daarnaast zijn er bijzondere situaties, bijvoorbeeld als een woning op korte termijn wordt gesloopt. Als een woning op korte termijn wordt gesloopt, dan voeren we geen huurverhoging door. Alle huurders ontvangen voor 1 mei een 'Voorstel tot aanpassing van de huurprijs'. In het voorbeeld hieronder ziet u hoe dit is opgebouwd en waar de verschillende onderdelen voor staan.

Bekijk hier de uitleg van het voorstel

Waarom een huuraanpassing?

De kosten die Nijestee maakt om haar woningen goed te onderhouden, te verbeteren en te beheren stijgen jaarlijks. Om die reden wordt de huur jaarlijks aangepast.

Waarom onderscheid in de huuraanpassing?

Nijestee streeft ernaar de huur van een woning meer in overeenstemming te brengen met de kwaliteit volgens het puntensysteem van het wettelijke Woningwaarderingsstelsel. Woningen met een relatief lage huurprijs ten opzichte van de kwaliteit verhogen we het meest. Woningen met een relatief hoge huurprijs ten opzichte van de kwaliteit verhogen we het minst. De woningen hiertussen worden dit jaar met 1,9% verhoogd. Nijestee houdt zich met deze huuraanpassing aan de regels van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Hoe wordt de kwaliteit bepaald?

De kwaliteit van de woning bepaalt de huurprijs. Met het woningwaarderingssysteem wordt de kwaliteit van de woning in punten uitgedrukt. U kunt een exemplaar van de woningwaardering van uw woning bij ons opvragen door gebruik te maken van het formulier Opvragen woningwaardering.

Bijkomende kosten

Het huurbedrag dat u ons maandelijks betaalt, bestaat uit kale huur en bijkomende kosten. Van de bijkomende kosten verhogen we dit jaar de schoonmaakkosten met 2% en de bijdrage aan het Onderhoudsfonds met 6,7%. De overige onderdelen van de bijkomende  kosten wijzigen niet. In de bijkomende kosten betaalt u ook voor het onderhouds- en glasfonds. Voor deze fondsen geldt dat het door de huurder betaalde voor­schot gelijk wordt gesteld met de eindafrekening. Er vindt daarom geen verreke­ning plaats.

  Fonds glasservice (bedragen in euro's) Fonds onderhoudsservice (bedragen in euro's)
Voorschotten
260.267,10
974.048,31
Kosten
222.373,31
1.014.056,66
Administratiekosten
11.118,67
50.702,83
Subtotaal
233.491,98
1.064.759,49
Resultaat
26.775,12
-90.711,18

 

Veelgestelde vragen

Waarom past Nijestee de huur aan? Moet ik de huuraanpassing doorgeven aan de Belastingdienst? Wat moet ik zelf doen, nu de huur is verhoogd? Bekijk hier het antwoord op de veelgestelde vragen rondom de jaarlijkse huuraanpassing. Heeft u andere vragen of wilt u graag een persoonlijk gesprek? U kunt ons hiervoor op werkdagen bellen tussen 8.00 en 17.00 uur op (050) 853 35 33.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanpassing van uw huurprijs? U kunt bezwaar maken bij Nijestee tot 1 juli 2018. Als wij er samen niet uitkomen, dan kunt u de Huurcommissie inschakelen. Meer informatie over het indienen van bezwaar kunt u ook vinden op www.huurcommissie.nl . Als u een vrijesectorwoning huurt, kunt u alleen bezwaar maken via de rechter.

Adresgegevens Huurcommissie:

Secretariaat van de Huurcommissies
Postbus 16495
2500 BL Den Haag

Ze zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur via 1400 (lokaal tarief). Uw bezwaar moet gaan over de puntenopbouw van de woningwaardering óf over fouten in het 'Voorstel tot aanpassing van de huurprijs'.  De Huurcommissie heeft formulieren voor het melden van een huurbezwaar op hun website staan. Voor algemene informatie over het indienen van een bezwaar bij de Huurcommissie klikt u hier.  U kunt het hele jaar door bezwaar indienen over achterstallig onderhoud en bijkomende kosten. Dit staat echter los van deze huurverhoging.

Om bij Nijestee bezwaar te maken, kunt u dit formulier gebruiken.