Jaarlijkse huuraanpassing

Nijestee bekijkt jaarlijks de huurprijzen van woningen, garages, parkeerplaatsen, bergingen en bedrijfsruimten en past deze eventueel aan. In het ‘Voorstel tot aanpassing van de huurprijs’ staat uw huidige huurprijs, de nieuwe huurprijs en de bijkomende kosten per 1 juli 2017.

Huuraanpassing 2017

Het huurbedrag dat u maandelijks betaalt, bestaat uit kale huur en bijkomende kosten. In 2017 is voor de kale huur onderscheid gemaakt in drie categorieën:

  • uw huur blijft gelijk
  • uw huur wordt met 1% verhoogd
  • uw huur wordt met 1% verlaagd

Alle huurders ontvangen voor 1 mei een 'Voorstel tot aanpassing van de huurprijs' waarin staat of de huur gelijk blijft, wordt verhoogd of wordt verlaagd. In het voorbeeld hieronder ziet u hoe dit is opgebouwd en waar de verschillende onderdelen voor staan.

De huuraanpassing is tot stand gekomen in overleg met de Participatieraad. Zij vertegenwoordigen de belangen van onze huurders.

Bekijk hier de uitleg van het voorstel

Waarom onderscheid in de huuraanpassing?

Met ingang van 1 juli 2017 wordt de wijze waarop wij de huren vaststellen aangepast. Nijestee streeft ernaar de huur van een woning meer in overeenstemming te brengen met de kwaliteit volgens het puntensysteem van het wettelijke Woningwaarderingsstelsel. Woningen met een relatief lage huurprijs t.o.v. de kwaliteit verhogen we in prijs. Woningen met een relatief hoge huurprijs t.o.v. de kwaliteit worden juist verlaagd. De woningen hiertussen worden dit jaar niet verhoogd of verlaagd.

Hoe wordt de huurprijs bepaald?

De kwaliteit van de woning bepaalt de huurprijs. Met het woningwaarderingssysteem wordt de kwaliteit van de woning in punten uitgedrukt. Een overzicht van de punten voor uw woning treft u aan op de achterzijde van het 'Voorstel tot aanpassing van de huurprijs'. Het totaal aantal punten bepaalt de maximale huurprijs die voor uw woning mag worden gevraagd. U vindt hier uitgebreide informatie over het huurbeleid van Nijestee en hoe wij de huurprijs van een woning bepalen. U heeft van ons een 'Overzicht woningwaardering' ontvangen. In onderstaand voorbeeld ziet u waaruit dit overzicht is opgebouwd en waar de verschillende onderdelen voor staan.

Bekijk hier een voorbeeld woningwaardering

Bijkomende kosten

Het huurbedrag dat u ons maandelijks betaalt, bestaat uit kale huur en bijkomende kosten. Van de bijkomende kosten verhogen we dit jaar alleen de schoonmaakkosten met 2%. De rest van deze kosten wijzigen niet.

In de bijkomende kosten betaalt u ook voor het onderhouds- en glasfonds. Voor deze fondsen geldt dat het door de huurder betaalde voor­schot gelijk wordt gesteld met de eindafrekening. Er vindt daarom geen verreke­ning plaats. Hieronder ziet u het totale kostenoverzicht van beide fondsen.

Overzicht totale kosten 2016      
       
Fonds glasservice    Fonds onderhoudsservice  
Betaald door bewoners €  257.979,84 Betaald door bewoners €     964.361,77
Kosten glasschade €  225.187,15 Kosten onderhoudsservice €  1.002.137,37
Administratiekosten €    11.259,36 Administratiekosten €       50.106,87
Totale lasten €  236.446,51 Totale lasten €  1.052.244,24
       
Overschot €    21.533,33 Tekort €       -87.882,47
       

 

Veelgestelde vragen

Waarom past Nijestee de huur aan? Moet ik de huuraanpassing doorgeven aan de belastingdienst? Wat moet ik zelf doen, nu de huur is verhoogd? Bekijk hier het antwoord op de veelgestelde vragen rondom de jaarlijkse huuraanpassing. Heeft u andere vragen of wilt u graag een persoonlijk gesprek? U kunt ons hiervoor op werkdagen bellen tussen 8.00 en 17.00 uur op (050) 853 35 33.

U heeft van ons een 'Voorstel tot aanpassing van de huurprijs' ontvangen. In bijgevoegd voorbeeld ziet u hoe dit is opgebouwd en waar de verschillende onderdelen voor staan.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanpassing van uw huurprijs? U kunt bezwaar maken bij Nijestee tot 1 juli 2016. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan schakelen wij  de Huurcommissie in.  Hun adresgegevens zijn:

Secretariaat van de Huurcommissies
Postbus 16495
2500 BL Den Haag

Ze zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur via 1400 (lokaal tarief). Uw bezwaar moet gaan over de puntenopbouw van de woningwaardering óf over fouten in het 'Voorstel tot aanpassing van de huurprijs'.  De Huurcommissie heeft formulieren voor het melden van een huurbezwaar op hun website staan. Voor algemene informatie over het indienen van een bezwaar bij de Huurcommissie klikt u hier. Als u een vrijesectorwoning huurt kunt u alleen bezwaar maken via de rechter. U kunt het gehele jaar door bezwaar indienen over achterstallig onderhoud en bijkomende kosten. Dit staat echter los van deze huurverhoging.