Adviezen van de BAG's 2013 - heden

Nijestee stelt meerdere keren per jaar een Bewonersadviesgroep (BAG) samen. Deze groepen geven Nijestee advies over verschillende thema’s. Hieronder kunt u de BAG-adviezen en de reactie van Nijestee daarop lezen.

BAG - Schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten (april 2019)
Advies van BAG op schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten (pdf)
Reactie van Nijestee op advies schoonmaak van gemeenschappelijke ruimten (pdf)

BAG - Prioriteiten in Dienstverlening (december 2017)
Advies van BAG op prioriteiten in de dienstverlening (pdf)
Reactie van Nijestee op advies prioriteiten in de dienstverlening (pdf)

BAG - Geluidsoverlast en verbeteren burencontact (december 2017)
Advies van BAG op geluidsoverlast en verbeteren burencontact (pdf)
Reactie van Nijestee op advies geluidsoverlast en verbeteren burencontact (pdf)

BAG - De goede woning (november 2016)
Advies van BAG op de goede woning (pdf)

BAG - Grijs- en groenonderhoud (december 2015)
Advies van BAG op grijs- en groenonderhoud (pdf)

BAG -  Doorstroming (oktober 2015)
Advies van BAG op doorstroming (pdf)

BAG - Energiebesparing (april 2015)
Advies van BAG op energiebesparing (pdf)
Reactie van Nijestee op advies energiebesparing (pdf)

BAG - Wonen in een jongerencomplex (januari 2015)
Advies BAG en reactie Nijestee over wonen in een jongerencomplex (pdf)

BAG - Advies begroting 2015 (november 2014)
Advies van BAG op begroting (pdf)
Reactie ParticipatieRaad op advies begroting (pdf)
Reactie Raad van Commissarissen op BAG advies (pdf)

BAG - Wat is en doet de ParticipatieRaad? (juli 2014)
Advies van BAG over inzet ParticipatieRaad (pdf)
Reactie van ParticipatieRaad op advies van de BAG (pdf)

I-BAG - NijesTeeVee (juni 2014)
Advies van I-BAG op NijesTeeVee (pdf)
Reactie van Nijestee op advie I-BAG NijesTeeVee (pdf)

BAG - Huuraanpassing (april 2014)
Advies van BAG op de huuraanpassing (pdf)
Reactie van Nijestee op advies BAG huuraanpassing (pdf)

BAG - Klantrelatie met verschillende groepen (jan 2014)
Advies van BAG huurders-kopers (pdf)
Advies van BAG politici (pdf)
Advies van BAG professionals (pdf)

BAG - Advies begroting 2014 (oktober 2013)

Advies van BAG over begroting (pdf)
Reactie van Nijestee op advies BAG over begroting (pdf)

BAG - Verhuizing (juli 2013)
Advies van BAG over verhuizing (pdf)
Reactie van Nijestee op advies BAG over verhuizing (pdf)

WIlt u graag een advies of de reactie daarop uit de periode 2009-2012 teruglezen?
Neem contact op met Marijke Mosselaar, Coördinator Participatie, via m.mosselaar@nijestee.nl.