Vereniging van Eigenaren

In een aantal wijken verkoopt Nijestee bestaande huurwoningen voor betaalbare prijzen. Kopers van een appartement worden automatisch lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE). In sommige gevallen is dit ook van toepassing voor de eigenaren van grondgebonden woningen en/of parkeerplaatsen in een parkeergarage. In de VvE maken de eigenaren samen afspraken over het onderhoud aan gemeenschappelijke voorzieningen, zoals daken, rioleringen of brandgangen.

Als huurder meepraten in uw VvE

Nijestee vertegenwoordigt de belangen van de huurders in een VvE. We vinden het belangrijk dat alle bewoners van een woongebouw mee kunnen praten en mee kunnen beslissen over hun directe woonomgeving. Daarom machtigt Nijestee de huurders van bepaalde woongebouwen om deel te nemen aan de ledenvergadering van de VvE. Hier leest u meer over beweegredenen waarom Nijestee hiervoor kiest. Via de speciale website www.bewonersgroningen.nl kunnen de eigenaar-bewoners en de hurende bewoners van deze woongebouwen inloggen. De bewoners van de deelnemende woongebouwen ontvangen hier schriftelijk bericht over. Wilt u nu al een inlogcode voor uw woongebouw ontvangen, bent u uw inlogcode kwijt of heeft u andere vragen of opmerkingen over zaken in uw woongebouw, neem dan contact met ons op en vraag naar de wijkcoördinator. Nadere informatie over het wonen in een VvE kunt u ook nalezen in de door Nijestee ontwikkelde brochure "Samen wonen in een VvE, zo werkt het".