Aanpassing op medische gronden

Als u met een handicap leeft, is aanpassing van uw woning soms noodzakelijk om zelfstandig te kunnen blijven wonen. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verplicht gemeenten te zorgen voor goede ‘woonvoorzieningen’. Dat zijn aanpassingen aan de woning voor algemeen gebruik, zoals bijvoorbeeld een drempelhulp.  De aanvraag doet u bij één van de WIJ-teams bij u in de wijk.

Voorwaarden

Als u op basis van gezondheidsredenen extra voorzieningen nodig heeft in uw woning, kunt u een aanvraag doen voor een medische aanpassing in uw woning bij één van de WIJ-teams bij u in de wijk.

U kunt zich niet op de wet beroepen als u:
Naar een verzorgings- of verpleeghuis verhuist. U ontvangt dan ook geen vergoeding voor woningaanpassing.

Procedure

Nadat u een aanvraag heeft ingediend bij WIJ Groningen, beoordeelt een consulent of u in aanmerking komt voor bepaalde voorzieningen. U ontvangt hierover schriftelijk bericht van de Gemeente. Nijestee ontvangt ook schriftelijk bericht en wordt gevraagd een offerte uit te brengen voor de te vergoeden aanpassingen. Wanneer deze offerte wordt goedgekeurd door de Gemeente, maken wij een afspraak met u om de aanpassingen in uw woning aan te brengen.

Aanpassingen

Alle aanvragen voor medische aanpassingen, worden door WIJ Groningen in behandeling genomen. Een aantal standaard aanpassingen, wordt niet meer door de gemeente vergoed. Neem contact op met Nijestee om andere mogelijkheden te bespreken.