Schade

Schade aan uw woning is erg vervelend. Afhankelijk van de oorzaak kunt u de schade melden bij Nijestee of bij uw verzekeringsmaatschappij.

Schade door Nijestee

Als er door Nijestee of in opdracht van Nijestee werkzaamheden zijn uitgevoerd die schade in uw huis of tuin hebben opgeleverd.

Bijvoorbeeld: de vakman van Nijestee raakt tijdens een reparatie per ongeluk een waterleiding waardoor u waterschade heeft. De schade wordt door Nijestee hersteld.

Als er door werkzaamheden van Nijestee schade aan uw inboedel ontstaan is, raden wij u aan ons hiervan zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Binnen 10 werkdagen ontvangt u een reactie en/of komt één van onze medewerkers langs om de schade te beoordelen.

Inboedelverzekering

Als er sprake is van 'gevolgschade' kunt u daarvoor contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij waar u uw inboedel heeft verzekerd.

Bijvoorbeeld: een lekkende afvoer in de keuken heeft uw laminaat beschadigd.

De reparatie van de lekkende afvoer herstellen wij voor u. Het beschadigde laminaat (dat is onderdeel van uw inboedel) kunt u melden bij uw eigen verzekering. 

Inbraakschade

Bij inbraakschade gaat u naar de politie om aangifte te doen. Als u een proces-verbaal aan ons kunt overhandigen waaruit blijkt dat er (een poging tot) inbraak is gedaan, brengen wij geen kosten bij u in rekening voor het herstel van de inbraakschade. Bijvoorbeeld een nieuw voordeurslot. Voor schade aan uw inboedel door inbraak kunt u terecht bij uw verzekeringsmaatschappij.

Brandschade

Bij brandschade moet u contact opnemen met Nijestee. Ook dient u uw verzekeringsmaatschappij waar u uw inboedelverzekering heeft op de hoogte te brengen van de brand . Wij zorgen voor het herstel van de woning en bieden u zo nodig vervangende woonruimte aan.

Aardbevingsschade

Door bevingen in de provincie Groningen kan er schade ontstaan aan uw woning.

Wat moet u doen bij aardbevingsschade?
U kunt uw schade melden door een reparatieverzoek in te vullen. Als u foto’s van de schade heeft, dan verzoeken wij u deze bij te voegen.

Beoordeling schade en herstel
Een inspecteur van Nijestee komt bij u langs om de schade op te nemen en te beoordelen of de schade is ontstaan door een aardbeving. Indien dit het geval is, melden wij de schade bij de CVW. Het CVW stuurt een expert die op zijn beurt zal nagaan of de schade toe te schrijven is aan de aardbeving. Nijestee informeert u over de bevindingen van het CVW en op welke manier de schade hersteld wordt. Het traject van constatering en melding tot herstel kan enkele maanden in beslag nemen en geldt ook als we de schade zelf geconstateerd hebben. Meer informatie leest u op www.centrumveiligwonen.nl. U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen.

Overlast beperken
Het kan voorkomen dat bepaalde reparaties niet direct worden uitgevoerd, omdat er al werkzaamheden aan uw woning in de planning staan. In dat geval kiezen we er voor om alle herstelwerkzaamheden in één keer uit te voeren. Hiermee proberen we de overlast voor u tot een minimum te beperken.