Overlast melden

In een stad wonen mensen dicht op elkaar. Vaak gezellig, maar soms kunt u ook last van uw buren hebben. Dicht op elkaar wonen houdt ook in dat je elkaar hoort. Soms is dat het doortrekken van het toilet of de trap op- en aflopen. Dit kan wel hinderlijk zijn, maar is geen overlast. We leven niet allemaal op dezelfde manier, probeer begrip voor elkaar te hebben. 

Soms zijn mensen zich er niet van bewust dat ze overlast veroorzaken. Bijvoorbeeld omdat niemand heeft verteld dat de radio of tv altijd te hard staat. Het is daarom verstandig om bij overlast eerst zelf contact met uw buren op te nemen.

Wanneer u er zelf niet uitkomt, kunt u ons vragen om te bemiddelen. Vul hiervoor onderstaand formulier zo volledig mogelijk in.

Buurtbemiddeling Groningen van de MJD kan u ook helpen een oplossing te vinden. U kunt ook overlast melden bij het Meldpunt Overlast & Zorg van de gemeente Groningen: (050) 587 58 85 of via gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden. Nijestee werkt samen met dit meldpunt. Houdt de overlast aan dan kunt u dit schriftelijk, per e-mail of met het overlastformulier aan ons doorgeven.

Het is verstandig data en tijdstippen bij te houden waarop de overlast plaatsvindt. Op deze manier kunnen wij klachten op de juiste manier verzamelen en eventueel een dossier vormen voor het nemen van juridische stappen. Nijestee kan niemand zomaar uit zijn / haar woning zetten. Alleen na een uitspraak van de rechter kunnen we overgaan tot ontruiming.

Is er sprake van strafbare feiten, ernstige geluidsoverlast (’s avonds / ’s nachts), bedreiging, geweld en criminele activiteiten? Schakel dan de politie in via telefoonnummer 0900-8844.

Formulier overlast melden
  • Mijn gegevens

  • Beschrijf kort de overlast

  • De overlast veroorzakers

  • En nu verder