Woningruil


Woningruil is uw woning ruilen met iemand. U wisselt dan van huis. Soms willen mensen wat kleiner of juist groter wonen, of liever in een andere wijk. Dan kunt er voor kiezen om uw woning te ruilen. Dit kan niet altijd, er zijn voorwaarden. Als u van Nijestee huurt, is het mogelijk om uw huurwoning te ruilen. U kunt uw woning ook ruilen met een huurwoning van een andere corporatie. De twee huizen die geruild worden hoeven niet van dezelfde corporatie te zijn. De verhuurder bepaalt of met de voorgestelde ruil kan worden ingestemd.

Hoe werkt woningruil?

Stap 1: Verzoek indienen
U moet zelf iemand vinden die zijn of haar woning met u wil ruilen. Dat kan bijvoorbeeld via woningruil.nl, een gratis website. Zodra u iemand heeft gevonden die de woning met u wil ruilen, kunt u een verzoek tot woningruil indienen. Iemand die de woning met u wil ruilen, noemen we een ruilkandidaat. Nijestee bemiddelt niet in het vinden van een ruilwoning. Het duurt gemiddeld zes weken voordat het verzoek helemaal is afgehandeld. Hoe sneller wij alle gegevens hebben, hoe sneller wij u kunnen helpen. De huurprijs van een woning kan bij een woningruil worden aangepast.

Stap 2: Nijestee neemt contact met u op
Een medewerker van Nijestee neemt uw verzoek in behandeling en controleert alle (ingeleverde) gegevens. Deze medewerker neemt ook contact op met de verhuurder van de ruilkandidaat (als de ruilwoning van een andere corporatie is). Deze Nijestee-medewerker blijft uw contactpersoon voor de woningruil.


Stap 3: Nijestee komt op bezoek
Na de gegevenscontrole volgt een inspectie van de ruilwoning door een medewerker van Nijestee. Bij deze inspectie moet u als huurder en ruilkandidaat beide aanwezig zijn. Tijdens deze inspectie kijkt de medewerker of er reparaties uitgevoerd moeten worden en of de woning geruild kan worden.

Stap 4: Definitief akkoord
Als Nijestee en de verhuurder van de ruilkandidaat (als de ruilwoning van een andere corporatie is) akkoord gaan met de woningruil, bepalen we samen de ingangsdatum. Als de ingangsdatum van beide huurcontracten bekend is, is de woningruil definitief akkoord. De ingangsdatum van de ruil is altijd op de eerste dag van een maand.

Stap 5: Huurcontract tekenen en verhuizen
Als de huurcontracten zijn getekend, mag u de sleutels onderling uitwisselen op de ingangsdatum van het huurcontract. U kunt nu verhuizen!

Ook belangrijk: uw inschrijving bij WoningNet en vervallen van woonduurpunten
Na het tekenen van het huurcontract vervalt de inschrijving bij WoningNet en bent u uw punten kwijt. Op dat moment heeft u een nieuwe woning gevonden en vervallen de punten. U kunt zich wel opnieuw inschrijven als u opnieuw punten wilt sparen. Woonduurpunten spaart u vanaf de ingangsdatum van uw nieuwe huurcontract.

Voorwaarden

 • U woont minimaal één jaar in uw huidige woning.
 • Het nieuwe huurcontract wordt minimaal voor één jaar aangegaan.
 • Ruilen kan alleen tussen zelfstandige woningen. In deze woningen deelt u geen voorzieningen als badkamer, keuken of woonkamer.
 • Bij beide partijen is geen sprake van overlastmeldingen.
 • Bij beide partijen is geen sprake van huurachterstand of andere achterstallige verplichtingen.
 • Uw inkomen voldoet aan de regels van Passend toewijzen.
 • Uw verzamelinkomen is niet hoger dan € 38.035 (prijspeil 2019) en moet voldoen aan de regels van Passend toewijzen.
 • U staat ingeschreven bij WoningNet Groningen (www.woningnetgroningen.nl) als u wilt ruilen met een woning van één van de Groninger corporaties.
 • Als u spullen wilt (laten) overnemen, regelt u dat zelf met uw ruilpartner.
 • U neemt de woning over in de huidige staat, Nijestee brengt geen verbeteringen aan.

Verzoek indienen

Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u een verzoek tot woningruil aanvragen. U vult hiervoor het Aanvraagformulier Woningruil in. Uw verzoek wordt in behandeling genomen als het formulier volledig is ingevuld en wordt ingeleverd met de volgende documenten van de ruilkandidaat:

 • • Kopie van het paspoort of ID-kaart 
  • Inkomensverklaring van de Belastingdienst 
  • Recente verhuurdersverklaring

Uw verzoek kunt u sturen naar huurzaken@nijestee.nl of Postbus 447, 9700 AK Groningen. Langsbrengen mag natuurlijk ook, daarvoor hoeft u geen afspraak te maken. Ons kantoor is op het Damsterplein 1 in Groningen.