Woningruil

Het is mogelijk een huurwoning van Nijestee te ruilen. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan woningruil.

Voorwaarden

 • U woont minimaal 1 jaar in uw huidige woning.
 • Ruilen kan alleen tussen zelfstandige woningen. In deze woningen deelt u geen voorzieningen als badkamer, keuken of woonkamer.
 • Bij beide partijen is geen sprake van huurachterstand of andere achterstallige verplichtingen.
 • Uw verzamelinkomen is niet hoger dan € 36.798 (prijspeil 2018) en moet voldoen aan de regels van Passend toewijzen.
 • U staat ingeschreven bij Woningnet, als u nog niet staat ingeschreven kunt u dat doen via WoningNet. De inschrijving vervalt bij akkoord van de woningruil.
 • Het nieuwe huurcontract wordt minimaal voor een jaar aangegaan.
 • Als u spullen wilt (laten) overnemen, kunt u dat zelf met uw ruilpartner regelen.
 • U neemt de woning over in de huidige staat, Nijestee brengt geen verbeteringen aan.
 • Let op: de huurprijs van de Nijestee-woning kan worden verhoogd!!

Aanvraag

Nijestee bemiddelt niet in het vinden van een ruilwoning. U kunt deze vinden via www.woningruil.nl. Zodra u iemand heeft gevonden die zijn of haar woning met u wil ruilen, dan kunt u woningruil bij ons aanvragen door het formulier hiernaast te downloaden en te printen. 

Wanneer u de gegevens op het formulier hebt ingevuld, stuurt u de aanvraag samen met onderstaande documenten naar Nijestee. Langsbrengen mag natuurlijk ook.

 • Ingevuld formulier woningruil;
 • Kopie paspoort of ID kaart;
 • Een inkomensverklaring. Die kunt u aanvragen bij de Belastingdienst.
 • Een recente verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder.

We handelen uw aanvraag in principe binnen zes weken af. Deze periode is onder meer afhankelijk van uw eigen medewerking en die van uw ruilpartner.