Grunobuurt

De bouw van vervangende nieuwbouw in de Grunobuurt is in volle gang. De ca. 450 verouderde woningen worden vervangen door acht nieuwbouwblokken, ieder met eigen parkeerplekken of parkeerkelder. Bewoners uit de buurt hebben een grote rol gehad in hoe de wijk eruit komt te zien.
Elk bouwblok heeft een uniek ontwerp en bestaat uit diverse woningtypes: sociale huur, vrije sector huur en koop. Er komen zowel grotere als kleinere woningen. De nieuwe woningen zijn energiezuinig en aardbevingsbestendig.
Bewoners met een vast huurcontract kunnen terugkeren in de wijk. Als er sociale huurwoningen vrijkomen, vindt u deze via WoningNet.

Drie nieuwbouwblokken zijn af, de bouw van het vierde blok (Lampisterie) start naar verwachting in de zomer van 2018. Hieronder leest u daar meer over.

Lampisterie

Nijestee is bezig met de voorbereidingen voor de bouw van Lampisterie. Het woongebouw wordt gebouwd tussen de Paterswoldseweg 112 t/m 138A en de Grunostraat 2. In het gebouw komen ruim 100 sociale huurwoningen. Deze woningen zijn energiezuinig en meer dan de helft van de woningen krijgt een huurprijs van maximaal € 587. Een klein deel van de woningen wordt geschikt gemaakt voor jongeren met een lichamelijke beperking.

Impressie Lampisterie, ontwerp: diederendirrix

Als de voorbereidingen volgens plan verlopen, start deze zomer (2018) de bouw van Lampisterie. Het woongebouw is dan waarschijnlijk in het najaar van 2019 gereed. Het bouwverkeer rijdt tijdens de bouw langs het Hoornsediep. Door de afdeling verkeer van de gemeente Groningen is deze route voor het bouwverkeer aangewezen.

Het terrein waar nu de moestuin ligt, wordt onder andere gebruikt om de ondergrondse infrastructuur aan te leggen. Ook worden er nieuwe straten aangelegd.

Volgende woongebouw: Tractie

Nijestee wil ook snel beginnen met de bouw van het volgende woongebouw, Tractie genaamd. Dit gebouw wordt gebouwd tussen Lampisterie en het Hoornse­diep, naast Typhoon.

Mix van huur- en koopwoningen

Nijestee vindt, net als de gemeente Groningen, een mix van koop en huurwo­ningen binnen wijken en buurten belangrijk. Op basis van de Woning­wet van 2015 gaat Nijestee in Lampisterie alleen sociale huurwo­ningen bouwen. Voor de volgende nieuw te bouwen blokken in de Grunobuurt gaat Nijestee kijken hoe we toch een mix van koop- en huurwoningen in de Grunobuurt kunnen realiseren. In de gebouwen Traverse en Statie verkopen we de huurwoningen op het moment dat ze leegkomen.

Parkeerplan

Adviesbureau Sweco heeft in het kader van de aan­vraag omgevingsvergunning onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan parkeerge­legenheid en de al beschik­bare parkeerplaatsen in de Grunobuurt. Op basis van dit onderzoek hebben wij in samenspraak met de gemeente ervoor gekozen om in de Lampisterie geen overdekte parkeerplaatsen te realiseren. Bewoners kunnen op de binnenplaats boven­gronds parkeren.