Grunobuurt

De bouw van vervangende nieuwbouw in de Grunobuurt is in volle gang. De ca. 450 verouderde woningen worden vervangen door acht nieuwbouwblokken, ieder met eigen parkeerplekken of parkeerkelder. Bewoners uit de buurt hebben een grote rol gehad in hoe de wijk eruit komt te zien.
Elk bouwblok heeft een uniek ontwerp en bestaat uit diverse woningtypes: sociale huur, vrije sector huur en koop. Er komen zowel grotere als kleinere woningen. De nieuwe woningen zijn energiezuinig en aardbevingsbestendig.
Bewoners met een vast huurcontract kunnen terugkeren in de wijk. Als er sociale huurwoningen vrijkomen, vindt u deze via WoningNet.

Drie nieuwbouwblokken zijn af, de bouw van het vierde blok (Lampisterie) is in oktober 2018 gestart. 

Lampisterie

Nijestee is bezig met de bouw van Lampisterie. Het woongebouw wordt gebouwd tussen de Paterswoldseweg 112 t/m 138A en de Grunostraat 2. In het gebouw komen 101 sociale huurwoningen. Deze woningen zijn energiezuinig. Een klein deel van de woningen wordt geschikt gemaakt voor jongeren met een lichamelijke beperking. De oplevering wordt verwacht in het voorjaar van 2020.

Impressie Lampisterie, ontwerp: diederendirrix

Volgende woongebouw: Tractie

Nijestee wil ook snel beginnen met de bouw van het volgende woongebouw, Tractie genaamd. Dit gebouw wordt gebouwd tussen Lampisterie en het Hoornse­diep, naast Typhoon. De bouw van Tractie start in 2020.

Mix van huur- en koopwoningen

Nijestee vindt, net als de gemeente Groningen, een mix van koop en huurwo­ningen binnen wijken en buurten belangrijk. Op basis van de Woning­wet van 2015 gaat Nijestee in Lampisterie alleen sociale huurwo­ningen bouwen. Voor de volgende nieuw te bouwen blokken in de Grunobuurt gaat Nijestee kijken hoe we toch een mix van koop- en huurwoningen in de Grunobuurt kunnen realiseren. In de gebouwen Traverse en Statie verkopen we de huurwoningen op het moment dat ze leegkomen.

Parkeerplan

Adviesbureau Sweco heeft in het kader van de aan­vraag omgevingsvergunning onderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan parkeerge­legenheid en de al beschik­bare parkeerplaatsen in de Grunobuurt. Op basis van dit onderzoek hebben wij in samenspraak met de gemeente ervoor gekozen om in de Lampisterie geen overdekte parkeerplaatsen te realiseren. Bewoners kunnen op de binnenplaats boven­gronds parkeren.