VOORWAARDEN

Als je op basis van gezondheidsredenen extra voorzieningen nodig hebt in jouw woning, kun je een aanvraag doen voor een medische aanpassing in jouw woning bij één van de WIJ-teams bij jou in de wijk.

Je kunt je niet op de wet beroepen als je:
Naar een verzorgings- of verpleeghuis verhuist. Je ontvangt dan ook geen vergoeding voor woningaanpassing.

PROCEDURE

Nadat je een aanvraag hebt ingediend bij WIJ Groningen, beoordeelt een consulent of je in aanmerking komt voor bepaalde voorzieningen. Je ontvangt hierover schriftelijk bericht van de Gemeente. Nijestee ontvangt ook schriftelijk bericht en wordt gevraagd een offerte uit te brengen voor de te vergoeden aanpassingen. Wanneer deze offerte wordt goedgekeurd door de Gemeente, maken wij een afspraak met je om de aanpassingen in jouw woning aan te brengen.

AANPASSINGEN

Alle aanvragen voor medische aanpassingen, worden door WIJ Groningen in behandeling genomen. Een aantal standaard aanpassingen, wordt niet meer door de gemeente vergoed. Neem contact op met Nijestee om andere mogelijkheden te bespreken.