GECLUSTERD WONEN

Nijestee biedt, samen met zorgaanbieders en stichtingen, geclusterde woonvormen aan. Dit betekent dat (een deel van) een woongebouw gehuurd wordt door de zorgaanbieder. De zorginstantie zorgt zelf voor het plaatsen van cliënten in deze woningen. Voorbeelden van organisaties waar Nijestee in deze vorm mee samenwerkt zijn: 

SAMEN WONEN MET ZORG ORGANISEREN

Met een aantal organisaties bouwden we woningen voor een specifieke groep. Een voorbeeld hiervan is de Stichting GIGA. Voor deze stichting realiseerde Nijestee 14 appartementen op verzoek van een groep ouders. Deze worden bewoond door jonge mensen met stoornis in het autistisch spectrum. De stichting JP v.d. Bent huurt een gemeenschappelijke ruimte en kantoor in het complex en levert de benodigde zorg en begeleiding. Stichting GIGA draagt de bewoners voor de woningen voor.

VRAGEN OVER ZORG EN HULP

Nijestee zorgt alleen voor geschikte woonruimte. De gemeente is verantwoordelijk voor dagbesteding, individuele begeleiding en alle vormen van jeugdhulp. Meer informatie vind je op de website van de gemeente Groningen.