Woondiensten
De medewerkers bij Woondiensten bemensen de balie, nemen de telefoon op en zorgen ervoor dat jouw vraag beantwoord wordt. Ook onderhouden deze medewerkers de contacten met bewoners in de buurten en verhuren ze de woningen die vrij komen als een huurder de woning opzegt.

Ook Team Service valt hieronder. Deze medewerkers verhelpen storingen of andere zaken die mis kunnen gaan in en om de woning.

Vastgoed
Nijestee bouwt nieuwe sociale huurwoningen. Ook verkopen we ieder een jaar een beperkt aantal bestaande huurwoningen. Team Vastgoed zorgt voor de planontwikkeling, de bouw en de verkoop van huurwoningen.

Onder Vastgoed valt ook ons team Onderhoud en Beheer. Deze medewerkers zorgen voor een goed meerjarig onderhoud en woningverbetering.

Financiën & Informatie
Onder deze afdeling vallen de medewerkers van de teams die de interne organisatie draaiende houden, zoals IT, de financiële administratie en het archief.

Directie algemeen
De algemeen directeur/bestuurder wordt ondersteund door de teams Personeelszaken, Controlling, Communicatie en Strategie & Beleid.

BESTUUR

Op de foto hieronder van links naar rechts: Carla Terhell, Esseline Schieven en Jan-Gerrit Houtsma.De eindverantwoordelijkheid voor goed bestuur van Nijestee ligt bij de algemeen directeur-bestuurder.

De Raad van Commissarissen vervult de rol van intern toezichthouder. Daarnaast gaan we ieder jaar in gesprek over ons doen en laten met bewoners en lokale samenwerkingspartners tijdens onze Binnenstebuitendag.

Van links naar rechts: Carla Terhell, Esseline Schieven, Jan-Gerrit Houtsma

INTEGRITEIT

Sinds april 2009 is er een Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Bij het meldpunt kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijke fraude of zelfverrijking van medewerkers, management of bestuurders van corporaties. Het ministerie beheert het meldpunt en voert als het nodig is nader onderzoek uit. Het meldpunt is niet bedoeld voor klachten die een huurder, klant of belanghebbende bij een corporatie kan melden, zoals klachten over onderhoud van de woning of de wijk.

In de Bedrijfscode staan onze uitgangspunten voor integer gedrag; loyaal, betrouwbaar, transparant en collegiaal. Zo zorgen wij dat alle medewerkers van Nijestee van dezelfde uitgangspunten uitgaan en elkaar daarop kunnen aanspreken. Aan onze klanten en de buitenwereld laten wij zien waar Nijestee voor staat.

 Daarnaast hebben we de ‘Meldingsregeling bij (vermoeden van) een misstand’ en de praktische handreiking op deze regeling. Deze gaan over meldingen en de afhandeling van meldingen