Organisatie en bestuur

In de statuten staan bepalingen over het doel en de werkwijze van stichting Nijestee. De organisatie staat onder leiding van de algemeen directeur/bestuurder. Binnen Nijestee zijn er verschillende afdelingen: Woondiensten, Onderhoud, Vastgoed en Financiën/Informatie.

Woondiensten
De medewerkers bij Woondiensten bemensen de balie, nemen de telefoon op en zorgen ervoor dat uw vraag beantwoord wordt. Ook onderhouden deze medewerkers de contacten met bewoners in de buurten en verhuren ze de woningen die vrij komen als een huurder de woning opzegt.

Vastgoed
Nijestee bouwt nieuwe sociale huurwoningen. Ook verkopen we ieder een jaar een beperkt aantal bestaande huurwoningen. Team Vastgoed zorgt voor de planontwikkeling, de bouw en de verkoop van huurwoningen.

De directieleden van Nijestee. Van links naar rechts: Jan-Gerrit Houtsma, Jan Jaap Vogel, Pieter Bregman, Carla Terhell en Jan Drenth. Foto: Siese Veenstra
De directieleden van Nijestee. Van links naar rechts: Jan-Gerrit Houtsma, Jan Jaap Vogel, Pieter Bregman, Carla Terhell en Jan Drenth. Foto: Siese Veenstra

Onderhoud
Onze medewerkers van team Onderhoud zorgen ervoor dat onze woningen goed worden onderhouden. Ieder jaar investeren we in woningverbetering. Ook verhelpen deze medewerkers storingen of andere zaken die mis kunnen gaan in en om de woning.

Financiën & Informatie
Onder deze afdeling vallen de medewerkers van de teams die de interne organisatie draaiende houden, zoals IT, de financiële administratie en het archief.

Directie algemeen
De algemeen directeur/bestuurder wordt ondersteund door de teams Personeelszaken, Controlling, Communicatie en Strategie & Beleid.

Bestuur

De eindverantwoordelijkheid voor goed bestuur van Nijestee ligt bij de algemeen directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen vervult de rol van intern toezichthouder. Daarnaast gaan we ieder jaar in gesprek over ons doen en laten met bewoners en lokale samenwerkingspartners tijdens onze Binnenstebuitendag.

Integriteit en gedragsregels

In het verleden stelden we diverse eigen richtlijnen op die invulling geven aan integer ondernemen, zoals een Klokkenluidersregeling. Deze zijn gebundeld in één document: de Bedrijfscode.

Sinds april 2009 is er een Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Bij het meldpunt kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijke fraude of zelfverrijking van medewerkers, management of bestuurders van corporaties. Het ministerie beheert het meldpunt en voert als het nodig is nader onderzoek uit. Het meldpunt is niet bedoeld voor klachten die een huurder, klant of belanghebbende bij een corporatie kan melden, zoals klachten over onderhoud van de woning of de wijk.