GEMEENTE & GRONINGER CORPORATIES

Nijestee werkt samen met de gemeente Groningen en de andere corporaties in de stad aan een aantal belangrijke zaken op het gebied van wonen. De gemeente stelt een Woonvisie op. Daarin staat wat er nodig is om goed te wonen in de stad. Ieder jaar doet Nijestee een 'bod' om woningen te bouwen of te verbeteren. Het bod bespreken we samen met onze huurderorganisatie: de Huurdersraad Nijestee.

De Groninger corporaties bieden sociale huurwoningen aan via Woningnet. Voor het behandelen van urgentie hebben de gezamenlijke corporaties Woonurgentie Groningen in het leven geroepen.

REGIOVISIE GRONINGEN - ASSEN

Regiovisie Groningen-Assen is een samenwerkingsverband van de overheden in de regio rond Groningen en Assen. De regio is de economische motor van het Noorden. Maar liefst 2 op de 3 inwoners van Noord-Nederland is aangewezen op de voorzieningen binnen dit stedelijke netwerk. Denk daarbij aan winkels, ziekenhuizen, scholen of theaters. Met de corporaties in het regiovisiegebied ondertekende Nijestee een manifest.

WARMTESTAD

De gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen richtten WarmteStad samen op om woningen in het noordwesten van de stad aan te sluiten op het warmtenet. Wij hebben veel woningen in het noordwesten, bijvoorbeeld in Selwerd, Paddepoel, Vinkhuizen en Kostverloren. Ook verwarmen ze onze woningen in andere wijken van de stad, door middel van een andere warmtebronnen. We ondertekenden op 1 juni 2016 een overeenkomst met WarmteStad.

Wil je meer weten over WarmteStad en de samenwerking?

SCHOONMAAKBEDRIJF EFFEKTIEF

Effektief voert sinds 1 april 2021 schoonmaakwerkzaamheden uit in en om woongebouwen van Nijestee. Het bedrijf is in 1953 opgericht, is een echt Gronings schoonmaakbedrijf en inmiddels een top 10-speler in Nederland. Effektief maakt schoon in en om wooncomplexen en gebouwen in de zorg, industrie, onderwijs, in verschillende kantoor- en overheidsgebouwen en in winkels.

Effektief werkt met een vast schoonmaakteam voor Nijestee.

WONEN MET ZORG OF BEGELEIDING

Nijestee is een corporatie met een sociaal gezicht. Wij zien het als onze taak om de kwetsbaren binnen onze samenleving van onderdak te voorzien. Nijestee biedt, samen met zorgaanbieders en -instellingen, geclusterde woonvormen aan. Dit betekent dat zorgaanbieders (een deel van) een woongebouw huren.

De zorginstantie zorgt zelf voor het plaatsen van cliënten in deze woningen. Een dergelijke samenwerking hebben we bijvoorbeeld met FokusElkerWenderCosisVNNDe ZijlenLentis, Factor 5LimorJados, Jan Arends, Residentie BuitenzorgInlia en Ter Wille.

Met een aantal instellingen heeft Nijestee afspraken voor tijdelijke begeleiding bij het wonen: Proefwonen. In dat geval huurt de instelling de woning voor 1 jaar. Als alles goed gaat, kan de bewoner het huurcontract op eigen naam krijgen.

STRATEGISCH PARTNERSHIP

Nijestee werkt succesvol samen met vaste partners. In een drieluik over strategisch partnership vertellen we over deze vorm van samenwerken. We delen de verhalen van de mensen die het samen doen en beleven.

ZIE OOK: