Samenwerkingsverbanden

Prettig wonen begint met een goede woning, een plek waar je je thuis voelt. Maar ook de straat en de buurt zijn belangrijk. Daarom werken we met diverse organisaties samen.

Gemeente & Groninger corporaties

Nijestee werkt samen met de gemeente Groningen en de andere corporaties in de stad aan een aantal belangrijke zaken op het gebied van wonen. De gemeente stelt een Woonvisie op. Daarin staat wat er nodig is om goed te wonen in de stad. Ieder jaar doet Nijestee een 'bod' om woningen te bouwen of te verbeteren. Het bod bespreken we samen met onze huurderorganisatie: de Participatieraad.

De Groninger corporaties bieden sociale huurwoningen aan via Woningnet. Voor het behandelen van urgentie hebben de gezamenlijke corporaties Woonurgentie Groningen in het leven geroepen.

Regiovisie Groningen - Assen

Regiovisie Groningen-Assen is een samenwerkingsverband van de overheden in de regio rond Groningen en Assen. De regio is de economische motor van het Noorden. Maar liefst twee op de drie inwoners van Noord-Nederland is aangewezen op de voorzieningen binnen dit stedelijke netwerk. Denk daarbij aan winkels, ziekenhuizen, scholen of theaters. Met de corporaties in het regiovisiegebied ondertekende Nijestee een manifest.

WarmteStad

Naast de huur maken de energielasten een groot deel uit van de woonlasten. Daarom stelden we in 2016 een plan op om maar liefst langs tien verschillende wegen op energiekosten te besparen. Zo ondertekenden we op 1 juni 2016 een overeenkomst met WarmteStad, een BV opgericht door de gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen. Plan is om in totaal in het noordwesten van de stad 10.000 woningen op aardwarmte aan te sluiten. Het gaat om huizen in Selwerd, Paddepoel Vinkhuizen en Kostverloren die o.a. gebruik maken van blokverwarming.

Wonen met zorg of begeleiding

Nijestee is een corporatie met een sociaal gezicht. Wij zien het als onze taak om de kwetsbaren binnen onze samenleving van onderdak te voorzien. Nijestee biedt, samen met zorgaanbieders en instellingen, geclusterde woonvormen aan. Dit betekent dat (een deel van) een woongebouw gehuurd wordt door de zorgaanbieder. De zorginstantie zorgt zelf voor het plaatsen van cliënten in deze woningen. Een dergelijke samenwerking hebben we bijvoorbeeld met Stichting Fokus, Elker, Het Kopland, Promens Care, Novo, Kentalis, VNN, De Zijlen, Lentis, Limor, Stumass, Stichting Jan Arends, Stichting Residentie Buitenzorg, Inlia en Ter Wille.

Met een aantal instellingen heeft Nijestee afspraken voor tijdelijke begeleiding bij het wonen: Proefwonen. In dat geval huurt de instelling de woning voor een jaar. Als alles goed gaat, kan de bewoner het huurcontract overnemen. Kijk hier voor meer informatie over Proefwonen.