Grunobuurt

De Grunobuurt ligt tussen het Noord-Willemskanaal, de Zuidelijke Ringweg, de Paterswoldseweg en het spoor van het hoofdstation van Groningen naar Leeuwarden. De Grunobuurt wordt door de Parkweg in tweeën gedeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel. Nijestee verhuurt alleen woningen in het noordelijk deel. De laatste oorspronkelijke woningen in het noordelijk deel van de Grunobuurt zijn in 2017 afgebroken. Deze oude sociale huurwoningen maken plaats voor nieuwbouw. De eerste nieuwe woningen zijn klaar: de woongebouwen Traverse, Statie en Typhoon.

In het buurtpand Koppel aan de Grunostraat 1 vergadert de wijkraad van de Grunobuurt. De wijkraad onderhoudt contact met de gemeente en Nijestee over alle zaken die in de wijk spelen. In Buurtcentrum Stadspark worden diverse activiteiten voor jong en oud georganiseerd.

Ontwikkelingen in de wijk

Nijestee is in oktober 2018 gestart met de bouw van een vierde woonblok in de Grunobuurt: Lampisterie. In het gebouw komen 101 sociale huurwoningen, waaronder vijftien woningen voor jongeren met een lichamelijke beperking. In 2020 start de bouw van het vijfde woonblok in de wijk, Tractie geheten. Tractie wordt gebouwd tussen Lampisterie en het Hoornsediep, naast Typhoon.

De ontwikkeling van de wijk Grunobuurt heeft door de crisis lang stilgelegen. Samen met buurtbewoners, de gemeente Groningen en architectenbureau De Zwarte Hond heeft Nijestee al in 2006 een wijkvisie vastgelegd. Zo worden de woonblokken gefaseerd gebouwd en bestaat de wijk uit een mix van huur- en koopwoningen.

Aanbod

In de nieuwbouw kunt u appartementen en maisonnettes huren in zowel de sociale huur als vrije sector huur. Als er sociale huurwoningen vrij komen, vindt u deze via WoningNet.

Meedoen of - praten?

Heeft u een idee om de buurt nog mooier te maken? Neem dan contact op met Jonathan Euverman, de wijkcoördinator van Nijestee voor deze wijk. Hij kan u helpen om te zien of uw idee uitgevoerd kan worden. U kunt hem bereiken via telefoonnummer (050) 853 35 33 of via woonzaken@nijestee.nl.

Uw buurtbeheerder: Chris Meyering

Telefoonnummer: (050) 853 35 33
E-mail: woonzaken@nijestee.nl