Grunobuurt

De Grunobuurt ligt tussen het Noord-Willemskanaal, de Zuidelijke Ringweg, de Paterswoldseweg en het spoor van het hoofdstation van Groningen naar Leeuwarden. De Grunobuurt wordt door de Parkweg in tweeën gedeeld in een noordelijk en een zuidelijk deel. Nijestee verhuurt alleen woningen in het noordelijk deel. De oorspronkelijke woningen in het noordelijk deel van de Grunobuurt stammen uit de jaren twintig van twintigste eeuw. Deze oude sociale huurwoningen maken plaats voor nieuwbouw. De eerste nieuwe woningen zijn klaar: de woongebouwen Traverse, Statie en Typhoon.

In het buurtpand Koppel aan de Grunostraat 1 vergadert de wijkraad van de Grunobuurt. De wijkraad onderhoudt contact met de gemeente en Nijestee over alle zaken die in de wijk spelen. In Buurtcentrum Stadspark worden diverse activiteiten voor jong en oud georganiseerd.

Ontwikkelingen in de wijk

Nijestee gaat de komende jaren verder met de sloop en vervangende nieuwbouw. In september 2016 wordt begonnen met de sloop van de woningen Paterswoldseweg 112 t/m 138A en Grunostraat 2. De sloop is naar verwachting voor het einde van 2016 afgerond. Bewoners met een vast huurcontract kunnen in de Grunobuurt terugkeren.

Het is de bedoeling om in 2017 te starten met de bouw op deze locatie. Als alles volgens plan verloopt, zijn de nieuwe woningen begin 2019 klaar. Op dit moment is nog niet precies duidelijk uit hoeveel en welke type woningen dit nieuwbouwblok gaat bestaan. De naam staat al wel vast: Lampisterie.

Aanbod

Nijestee verhuurt de oorspronkelijke woningen in deze wijk alleen nog tijdelijk in afwachting van de nieuwbouw. Deze woningen zijn bij uitstek geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens. Ze zijn klein en hebben een lage huurprijs.

In de nieuwbouw kunt u appartementen en maisonnettes huren in zowel de sociale huur als vrije sector huur. Als er sociale huurwoningen vrij komen, vindt u deze via WoningNet.

Meedoen of - praten?

Heeft u een idee om de buurt nog mooier te maken? Neem dan contact op met Jonathan Euverman, de wijkcoördinator van Nijestee voor deze wijk. Hij kan u helpen om te zien of uw idee uitgevoerd kan worden. U kunt hem bereiken via telefoonnummer (050) 853 35 33 of via woonzaken@nijestee.nl.