SAMENSTELLING VAN DE HUUR

De brutohuur bestaat uit de kale huur (nettohuur) en de servicekosten. De kale huur betaal je voor het gebruik van de ruimte. Daarnaast betaal je servicekosten voor bepaalde producten en diensten die Nijestee levert. Niet alle bewoners maken gebruik van dezelfde producten en diensten. In het huurcontract vind je een overzicht van de producten en diensten waar je voor betaalt.

JAARLIJKSE HUURAANPASSING

De kosten die Nijestee maakt om haar bezit goed te beheren, stijgen jaarlijks. Om die reden passen we de huur jaarlijks aan. Ieder jaar betaal je per 1 juli de nieuwe huurprijs. Maak je zelf de huur naar Nijestee over? Vergeet dan niet deze wijziging door te geven aan de bank.

Als je het niet eens bent met de huuraanpassing, dan kun je hier tot 1 juli van het lopende jaar bezwaar tegen maken bij de Huurcommissie. Voordat je bezwaar indient, vragen wij je contact met Nijestee op te nemen. Overleg leidt vaak al tot een goede oplossing. Lees ook eens de meest gestelde vragen over de jaarlijkse huuraanpassing.

VERWARMINGSKOSTEN

Wanneer je in een woning met blokverwarming woont, betaal je naast de huur een voorschot voor gas en, in sommige gevallen, elektra. Ieder jaar ontvang je een afrekening. Hierop kun je zien of je geld terugkrijgt of moet bijbetalen. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met Nijestee.

Betaal je het voorschot voor verwarming niet aan Nijestee maar rechtstreeks aan Techem, Ista, Warmtestad of Ennatuurlijk dan kun je voor vragen over het voorschot en de afrekening bij hen terecht.

SERVICEFONDS

Wanneer je bij Nijestee huurt, word je automatisch lid van het servicefonds. Hieronder vallen de glas- en de onderhoudsservice. Je betaalt voor dit fonds een vaste maandelijkse bijdrage. De kosten hiervan zijn bij de maandelijkse huur inbegrepen.  

HUURSPECIFICATIE

Een huurspecificatie wordt meegestuurd met de jaarlijkse huuraanpassing. Je kunt deze nodig hebben voor de aanvraag van huurtoeslag of kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Huur je een woning van Nijestee en ben je jouw specificatie kwijt? Dan kun je hier een nieuwe huurspecificatie aanvragen.