ROL NIJESTEE IN EEN VVE

Nijestee vertegenwoordigt de belangen van de huurders in een VvE. We vinden het belangrijk dat alle bewoners van een woongebouw mee kunnen praten en mee kunnen beslissen over hun directe woonomgeving. Daarom machtigt Nijestee de huurders van bepaalde woongebouwen om deel te nemen aan de ledenvergadering van de VvE.  Via de link onderaan deze pagina lees je meer over de beweegredenen waarom Nijestee hiervoor kiest. Via de speciale website www.bewonersgroningen.nl kunnen de eigenaar-bewoners en de hurende bewoners van deze woongebouwen inloggen. De bewoners van de deelnemende woongebouwen ontvangen hier schriftelijk bericht over. Wil je nu al een inlogcode voor jouw woongebouw ontvangen, ben je jouw inlogcode kwijt of heb je andere vragen of opmerkingen over zaken in jouw woongebouw, neem dan contact met ons op en vraag naar de wijkcoördinator. Nadere informatie over het wonen in een VvE kun je ook nalezen in de door Nijestee ontwikkelde brochure Zelf klussen in een woongebouw met VvE.

VVE-BEHEERDER

Om ervoor te zorgen dat het onderhoud goed geregeld is, kunnen VvE’s terecht bij een externe VvE-beheerder. Een VvE-beheerder, zoals bijvoorbeeld PandGarant, heeft specialisten in dienst op het gebied van het appartementsrecht en financieel en technisch beheer. De keuze voor een beheerder wordt gemaakt tijdens de activeringsvergadering van de VvE.

Download