OPRUIMEN

Verschillende bewoners hebben aangegeven dat ze graag iets opgeruimd zouden zien in hun tuin; dat pakken we samen met de betreffende bewoners op. Een enkele keer ging het om groen dat eigendom is van de gemeente Groningen. We hebben deze meldingen doorgegeven aan de betreffende wijkpost met het verzoek of hier iets aan gedaan kan worden. Hopelijk is hier al een verbetering in waar te nemen.

VOGELS EN VLEERMUIZEN

Er is veel vraag naar nestkasten voor vogels en vleermuizen. Nijestee ondersteunt dit graag. In overleg met de bewoners brengen we in 2022 op verschillende plaatsen kasten aan. Waarom pas in 2022? We gaan dan planmatig onderhoud uitvoeren aan uw woning. Voor die tijd de vogel- en vleermuizenkasten aanbrengen is niet verstandig.

Op de tekening staan op verschillende plaatsen kasten in getekend, dit is indicatief. Het kan zijn dat de gekozen plek niet geschikt is en dat er in de directe omgeving een betere plek beschikbaar is. Vleermuizen en bijvoorbeeld gierzwaluwen stellen hoge eisen aan hun verblijven qua temperatuur en aanvliegroutes. Een plek waar de kast de gehele dag in de volle zon hangt is niet geschikt. Daarnaast houden ze van gezelschap, het is dus bijvoorbeeld beter om meerdere gierzwaluwkasten bij elkaar te plaatsen.  Een vogel- en of vleermuiskast geeft vrijwel nooit overlast.

REGENTON

Een aantal mensen gaf aan dat ze graag een regenton wil in hun tuin. Het gebruik van regenwater is niet alleen goed voor de planten, maar scheelt ook gebruik van drinkwater.

Nijestee werkt hier graag aan mee. Het is wel belangrijk om voor de winter de regenton leeg te laten lopen om te voorkomen dat deze bij vorst stuk vriest. 

BESTRATING BRANDGANG EN DRAINAGE

Op een aantal plaatsen kan de brandgang een opknapbeurt gebruiken:

  • de stenen en tegels zijn in de loop der jaren wat verzakt;

  • op sommige plekken blijft water staan en/of

  • zijn de aangrenzende tuinen en kruipruimtes erg nat.

Door drainage aan te leggen in de brandgangen en, in overleg met de bewoners, soms ook in de tuinen, verwachten we dit te verbeteren. Het eindresultaat bestaat uit drogere tuinen en kruipruimtes en een nettere brandgang waar de tegels en stenen weer vlak liggen. Op het ontwerp is de aan te leggen drainage met een gestippelde blauwe lijn aangegeven. Klik hier voor het ontwerp.

MEER GROEN

Meer groen in de straat was ook een veel gehoorde opmerking. Om dat te realiseren gaan we in overleg met de gemeente Groningen op een aantal blinde muren van de woningen en het houten bergingenblok op de parkeerplaats (bloeiende) klimplanten aanbrengen. Ook het aanleggen van geveltuintjes behoort tot de mogelijkheden.

Je kunt zelf een bijdrage leveren door bijvoorbeeld een paar tegels uit het terras te halen en daar bijvoorbeeld een geurende kruidentuin van te maken met munt, tijm, rozemarijn, etc. Als je de tegels er uit haalt, zorgen wij voor de tuinaarde en de plantjes.

Bij de ingang van de Kortestraat gaan we in overleg met de gemeente Groningen spandraden en twee groene perkjes aanleggen met vlinderstruiken en lampenpoetsergras. Hierdoor maken we als het ware een groene, kleurrijke poort. Hoe dat er uit kan zien kun je bekijken in bijvoorbeeld de Tuinstraat (zie eerste afbeelding hieronder) waar op een aantal plaatsen blauwe regens en druiven zijn aangeplant. We sluiten af met de aanplant van een groene, iets verhoogde, border bij Kortestraat 4.

  Tuinstraat 

Impressie bij ingang

Lampenpoetsergras, vlinderstruik, blauwe regen (wisteria sinensis)

ONTSTENEN PARKEERPLAATS

We hadden het plan om de parkeerplaats te ontstenen. Dit is na overleg met de gemeente Groningen helaas toch niet mogelijk gebleken. De parkeerplaats blijft dus zoals deze nu is.

OVERZICHT

Klik hier voor het ontwerp. Hier vind je alle maatregelen in 1 ontwerp bij elkaar. Hopelijk heb je zo een duidelijk beeld van de plannen.

VRAGEN?

Neem bij vragen contact op met Marieke Zomer, Johan Schansker of Lammert Kamphof. Zij zijn bereikbaar via (050) 853 35 33 of per e-mail via woonzaken@nijestee.nl